Llandeilo Graban – kościół św Teilo

Historia

   Kościół w Llandeilo Graban wzniesiony został w XIV wieku, przypuszczalnie na miejscu dużo starszej, wczesnośredniowiecznej świątyni. W XV wieku został powiększony o prezbiterium i kruchtę oraz przebudowany w stylistyce późnogotyckiej. Gruntowną renowację budowli a zwłaszcza wieży przeprowadzono w 1897 roku.

Architektura

   Pod koniec średniowiecza kościół składał się z jednonawowego korpusu oraz węższego i nieco niższego prezbiterium, jak w większości walijskich świątyń zamkniętego prostą ścianą po stronie wschodniej. Po przeciwnej, zachodniej stronie korpusu usytuowana została masywna, niewysoka wieża na planie kwadratu, a przy zachodniej części ściany południowej nawy dostawiono kruchtę. Kościół oświetlały przeważnie dwudzielne okna z prześwitami zwieńczonymi trójliśćmi. Dwa takie umieszczono w południowej ścianie nawy, po jednym w północnej ścianie nawy i prezbiterium oraz jedno w murze południowym prezbiterium. Znajdowały się również mniejsze okna jednodzielne (zachodnia część nawy od północy i południa) oraz jedno, największe okno trójdzielne oświetlające prezbiterium od strony wschodniej. Wewnątrz obie główne części kościoła rozdzielono ostrołuczną, pozbawioną zdobień arkadą tęczy. Nawę przykryto drewniano kolebką a prezbiterium prawdopodobnie otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

   W odróżnieniu od wielu innych walijskich kościołów, świątynia w Llandeilo Graban ma dziś znacznie przebudowaną w okresie nowożytnym wieżę, a stosunkowo dobrze zachowaną średniowieczną nawę, prezbiterium i kruchtę.  Nie licząc dwóch okien zachodnich w nawie i okien w wieży pozostałe zachowały oryginalne ościeża i maswerki, przetrwała także XV-wieczna kolebka nad nawą wraz z drewnianymi zwornikami, XIV-wieczna chrzcielnica, arkada tęczy i XV-wieczna więźba dachowa kruchty.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.