Llandeilo Abercywyn – kościół św Teilo

Historia

   Kościół św. Teilo w Llandeilo Abercywyn ufundowany miał zostać około 1270 roku przez Richarda de Londres. Na przełomie XV i XVI wieku miał zostać przedłużony ku wschodowi oraz powiększony o kruchtę. Na początku XX wieku świątynia miała jeszcze swego plebana, jednak wieś uległa już wówczas prawie całkowitemu wyludnieniu. Około połowy XX stulecia także kościół został opuszczony i w przeciągu kilkunastu następnych lat popadł w ruinę.

Architektura

   Kościół usytuowano na wschód od rzeki Afon Cywyn (będącej granicą pomiędzy parafiami Llanfihangel Abercowin i Llandeilo Abercywin), w pobliżu jej ujścia na południowym – zachodzie do szerokiego koryta Taf. Po wschodniej stronie kościół graniczył ze średniowiecznymi zabudowaniami rodu Dwnn. Otrzymał pod koniec XV wieku bardzo prostą formę salowej budowli na planie prostokąta o wymiarach 18,3 x 8,2 metra, bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium. Jego jedynym aneksem wzbogacającym układ budowli była kruchta dostawiona przed wejściem w zachodniej części ściany południowej. Drugie wejście pierwotnie funkcjonowało pośrodku ściany zachodniej. Wnętrze oświetlały jedno i dwudzielne okna, pierwotnie wszystkie osadzone w drewnianych ościeżach i zamknięte ostrołukami oraz trójliściami.

Stan obecny

   Kościół znajduje się dziś w stanie niezadaszonej ruiny, choć mury obwodowe korpusu i kruchty są jeszcze w dużej części zachowane. Wstęp na teren zabytku jest wolny, lecz umiejscowiony jest on z dala od głównych dróg i trudno dostępny. Znajduje się na tyłach gospodarstwa rolnego, pośród którego zabudowań gospodarczych dojrzeć można przebudowany budynek średniowiecznej auli (hall house).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Teilo’s Church, Llandeilo Abercowin.