Llanddew – kościół św Dawida

Historia

   Kościół św Dawida w Llanddew uważany jest za najstarszy kościół w hrabstwie Brecknockshire, prawdopodobnie pochodzi z XIII wieku. Według miejscowej legendy święta Eluned, córka Brychana, uciekła w to miejsce od niechcianego konkurenta około 500 roku i prowadziła życie mniszki, dopóki nie odnalazł jej odrzucony konkurent i odciął jej głowę. Głowa świętej miała stoczyć się po zboczu i zatrzymać się obok cisu, obok którego pojawiło się cudowne źródło, które stało się miejscem pielgrzymek. Studnia ta istnieje do dzisiaj.
   Kościół został przebudowany w pierwszej połowie XVII wieku, wzniesiono wówczas lub przebudowano wieżę na przecięciu naw. Po dwustu latach znajdował się już w większości w ruinie, użytkowana była jedynie nawa. Renowację połączoną z częściową przebudową, która dotknęła głównie fasady zachodniej, przeprowadzono w XIX stuleciu i na początku XX wieku. Wzniesiono wówczas kruchtę po stronie południowej.

Architektura

   Budowla została wzniesiona na planie krzyża z nawą, prezbiterium i dwoma ramionami transeptu. Najstarszą częścią jest zapewne nawa, przepruta podobnie jak prezbiterium i transept, wąskimi, ostrołukowymi oknami, w większości pochodzącymi z XIII wieku. Wieża na przecięciu naw została dobudowana lub znacznie przebudowana w 1629 roku. Wewnątrz ze średniowiecznego wyposażenia zachowały się dwie kropielnice, chrzcielnica i dwa rzeźbione nadproża.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britainexpress.com, Llanddew, St David.