Llanddetty – kościół św Tetti

Historia

   Kościół w Llanddetty został prawdopodobnie wzniesiony w XIII wieku. W jego wnętrzu odnaleziono kamień filarowy z IX stulecia i choć jego pierwotna lokalizacja nie może być ustalona z pewnością, wezwanie imienia wczesnochrześcijańskiego świętego, położenie nad rzeką i morfologia przykościelnego cmentarza, wskazują na początki świątyni we wczesnym średniowieczu. W 1878 roku budowla przeszła gruntowną renowację, a w 1934 roku wymieniono dach.

Architektura

   Kościół jest prostą i niewielką, salową budowlą na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Wzniesiony został z ciemnoczerwonego piaskowca na południowym brzegu rzeki Usk, na terenie otoczonym przez cmentarz. Z południowej strony przed wejściem umieszczona została kruchta, a na wschód od niej w murze przepruto drugie wejście kapłańskie. Wnętrze, jak w większości walijskich wiejskich kościołów parafialnych przykryte zostało otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

   Kościół zachował średniowieczne mury obwodowe, ale już dzwonnica po zachodniej stronie jest dodatkiem nowożytnym; także okna zostały przekształcone w późniejszym okresie. We wnęce przy portalu prezbiterialnym zobaczyć można płaskorzeźbiony wczesnośredniowieczny kamień.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Tetti , Llanddetty.
Strona internetowa parish.churchinwales.org.uk, St Tetti, Llanddetty.