Llandanwg – kościół św Tanwga

Historia

Kościół św Tanwga w Llandanwg został zbudowany w XIII wieku, jednak powstał on zapewne na miejscu wcześniejszej świątyni z V/VI wieku. W XV wieku budowla została powiększona, a prezbiterium oddzielone zostało przez lektorium. W XVII stuleciu kościół odnowiono, niestety przekształcając przy okazji część okien. Usunięto wówczas także lektorium i zamalowano średniowieczne polichromie ścienne. W pierwszej połowie XIX wieku po wybudowaniu nowego kościoła parafialnego w pobliskim Harlech, kościół św Tanwga został porzucony. Dopiero w 1884 roku przeprowadzono jego renowację, połączoną z usunięciem piachu nawianego z wydm oraz założeniem nowego dachu.

Architektura

Kościół jest prostą budowlą wzniesioną na planie prostokąta o wymiarach 17 na 7 metrów, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. W XV wieku został on przedłużony w kierunku wschodnim, a nowa powierzchnia została przeznaczona na prezbiterium, które oddzielono wstawiając wewnątrz lektorium. Pierwotne wejście do budynku, dziś zablokowane, znajdowało się po stronie południowej, kolejne, lecz nowożytne znajduje się po stronie zachodniej. Po północnej i południowej stronie prezbiterium zachowały się okna z XV wieku, pozostałe okna w nawie są otworami nowożytnymi. Wschodnia ściana posiadała dość nietypowe, wysokie okno z XV stulecia, zastąpione w XVIII wieku mniejszym. Wewnątrz kościoła częściowo zachowała się średniowieczna więźba dachowa, ślady malowideł ściennych oraz celtycki krzyż z około IX wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa archwilio.org.uk, Llandanwg Parish Church, Llanfair.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Tanwg’s church, Llandanwg.