Llandaff – dwór biskupi

Historia

Dwór biskupi w Llandaff został wzniesiony pod koniec XIII wieku, prawdopodobnie z inicjatywy biskupa Williama de Broase. Na początku XV wieku został zniszczony w trakcie walijskiego powstania Owaina Glyndŵra. Biskupi opuścili wówczas Llandaff, choć obronny dwór dotrwał do czasów angielskiej wojny domowej. Zapewne wówczas został ostatecznie zniszczony i rozebrany.

Architektura

Dwór biskupi był niewielką, warowną budowlą wzniesioną na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 52 na 40 metry. Obronę zapewniał pojedynczy obwód murów wzmocniony trzema wieżami. Jedna z nich (wschodnia) była cylindryczna, druga czworoboczna (południowa), trzecia natomiast nie ma rozpoznanego kształtu. Po zachodniej stronie, w narożniku murów, umieszczono bramę składającą się z dwóch baszt flankujących przejazd. Każda z baszt posiadała dwa piętra ponad przyziemiem, a bramę zaopatrzono w bronę i dębowe wrota z żelaznymi okuciami. Zabudowę wewnętrzną dziedzińca stanowiły domy o konstrukcji drewnianej lub szkieletowej. Prawdopodobnie w północnym narożniku znajdował się murowany budynek wielkiej sali, być może połączony z nierozpoznaną wieżą.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego przetrwała dolna część dwubasztowej bramy, fragment zachodniej kurtyny muru obronnego oraz ruiny południowo – wschodniej okrągłej wieży i południowo – zachodniej czworobocznej wieży. Wstęp na teren zabytku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Strona internetowa coflein.gov.uk, Bishop’s Castle, Llandaff Castle Palace, Bishop’s Palace.