Llanbeulan – kościół św Peulana

Historia

   Kościół farny w Llanbeulan na wyspie Anglesey (podlegała mu kaplica w Tal y llyn) zbudowano w XII wieku. W XIV wieku ta mała i bardzo prosta budowla została powiększona o wydzielone zewnętrznie prezbiterium oraz kaplicę. Kolejne prace budowlane z XV i początku XVI wieku dotyczyły już tylko wystroju i detali architektonicznych, dostosowywanych do stylistyki późnogotyckiej. Gruntowną nowożytną renowację zabytku przeprowadzono w połowie XIX wieku. Wymieniono wówczas między innymi poszycie dachowe i część wyposażenia.

Architektura

   Romański kościół był typową dla tego okresu prostą budowlą, jakie dość licznie wznoszono na terenie Walii. Składał się jedynie z prostokątnego w planie, salowego korpusu o wymiarach około 8,4 x 4,7 metra, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium i bez jakiegokolwiek aneksu. Wejście prowadziło wówczas od zachodu, oświetlenie zaś zapewniały wąskie i niewysokie okna lancetowate.
   Gotycka rozbudowa doprowadziła do powiększenia budowli o nieco węższe, krótsze i niższe, prostokątne w planie prezbiterium (4,7 x 3,6 metra) po stronie wschodniej oraz kaplicę (3,4 x 4,9 metra) dostawioną do południowej ściany nawy. Gotyckie okna były już większe, zapewne w większości zwieńczone popularnymi wówczas trójliściami, w Llanbeulan z bardzo uwypuklonymi górnymi partiami (niektóre z nich, jak okno wschodnie prezbiterium, ozdobiono płaskorzeźbionymi ludzkimi maskami). Z czasem część z nich wymieniono na jeszcze większe okna o czworobocznych, profilowanych ościeżach.
   Wnętrze nawy otwarte zostało na kaplicę profilowaną uskokami arkadą o lekkim ostrołuku, na prezbiterium zaś profilowaną arkadą o półkolistej formie. Wszystkie trzy części kościoła przykryte zostały drewnianą, otwartą więźbą dachową, opartą na kamiennych, pozbawionych zdobień konsolach.

Stan obecny

   Malowniczy kościół zachował bryłę i układ uzyskane po gotyckiej przebudowie oraz detale architektoniczne z prawie wszystkich epok. W ścianie wschodniej kaplicy widoczne jest XII-wieczne, przeniesione tam później okno, z XIV wieku pochodzi arkada tęczy i arkada kaplicy,  oraz zamurowane okno północne w prezbiterium, a południowe i wschodnie okno prezbiterium pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. Okna północne i zachodnie nawy zostały wymienione w XIX wieku, podobnie jak wschodnie wejście do kaplicy południowej. W XVII wieku wstawiono nowe okno w południową ścianę kaplicy. Wewnątrz średniowieczna więźba dachowa została wymieniona, lecz zachowała się ciekawa XII-wieczna, bogato dekorowana chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient Monuments in Anglesey, London 1937.