Lamphey – kościół św Tyfaia

Historia

   Początki funkcjonowania chrześcijańskiej świątyni w Lamphey sięgały wczesnego średniowiecza. W okresie po podboju normańskim miejscowy kościół pełnił funkcje parafialne. W XIV wieku na miejscu tej pierwotnej budowli wzniesiono gotycką nawę, prezbiterium i transept, a na przełomie XIV i XV wieku dobudowano kruchtę i wieżę. Kościół został odnowiony w 1826 roku, kiedy dodano dodatkowe siedzące miejsca, oraz ponownie odnowiony w połowie XIX wieku, kiedy dokonano częściowej przebudowy.

Architektura

   Kościół średniowieczny składał się z trójprzęsłowej nawy (5,5 x 11 metrów) i dwuprzęsłowego prezbiterium po wschodniej stronie (5,5 x 6 metrów), choć to ostatnie nie zostało wyróżnione zewnętrznie z bryły, a całość przykryta została wspólnym dachem dwuspadowym. Ponadto kościół posiadał niewielkie północne ramię transeptu ze skośnym przejściem łączącym się z prezbiterium, południowe, także skromne, ramię transeptu, południową kruchtę oraz czworoboczną wieżę po stronie zachodniej. Wieża otrzymała smukłą formę, dużą wysokość, zwieńczona została typowym dla późnośredniowiecznych walijskich kościołów przedpiersiem i krenelażem, osadzonymi na wysuniętych z elewacji ścian wspornikach. Od strony północno – wschodniej zaopatrzono ją także w wieżyczkę komunikacyjną wysuniętą ryzalitowo.

Stan obecny

   Kościół zachował układ średniowiecznej budowli pomimo gruntownych prac budowlano – remontowych z XIX wieku. Najwięcej XIII-wiecznej substancji przetrwało w północnym ramieniu transeptu, w dobrym stanie znajduje się również wieża XIV/XV wieku. Wewnątrz prezbiterium zobaczyć można pierwotne detale architektoniczne: piscinę oraz dwa lancetowate okna. Zachowała się także romańska chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Tyfie and St Faith A Grade II Listed Building in Lamphey, Pembrokeshire.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Tyfai’s church, Lamphey; St Faith and St Tyfei, Lamphey.