Lamphey – kościół św Tyfaia

Historia

   Początki funkcjonowania chrześcijańskiej świątyni w Lamphey sięgały wczesnego średniowiecza. W okresie po podboju normańskim miejscowy kościół pełnił funkcje parafialne. W XIV wieku na miejscu tej pierwotnej budowli wzniesiono gotycką nawę, prezbiterium i transept, a na przełomie XIV i XV wieku dobudowano kruchtę i wieżę. Kościół został odnowiony w 1826 roku, kiedy dodano dodatkowe siedzące miejsca, oraz ponownie odnowiony w połowie XIX wieku, kiedy dokonano częściowej przebudowy.

Architektura

   Kościół składa się z trójprzęsłowej nawy, dwuprzęsłowego prezbiterium po wschodniej stronie, niewielkiego północnego ramienia transeptu ze skośnym przejściem łączącym się z prezbiterium, południowego, także skromnego, ramienia transeptu, południowej kruchty oraz czworobocznej wieży po stronie zachodniej. Wieża jest smukła, wysoka, zwieńczona typowym dla późnośredniowiecznych walijskich kościołów przedpiersiem i krenelażem, osadzonymi na wysuniętych z elewacji ścian wspornikach, posiada także wieżyczkę komunikacyjną wysuniętą ryzalitowo od strony północno – wschodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Wolverhampton 2003.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Tyfai’s church, Lamphey; St Faith and St Tyfei, Lamphey.