Lamphey – kościół św Tyfaia

Historia

Historia świątyni w tym miejscu sięga wczesnego średniowiecza. W okresie po podboju normańskim pełniła ona funkcje parafialne. Obecny kościół powstał w XIV wieku, kiedy to wzniesiono nawę, prezbiterium i transept. Na przełomie XIV i XV wieku dobudowano kruchtę i wieżę. Kościół został odnowiony w 1826 roku, kiedy dodano dodatkowe siedzące miejsca, oraz ponownie odnowiony w połowie XIX wieku, kiedy dokonano częściowej przebudowy.

Architektura

Kościół składa się z trójprzęsłowej nawy, dwuprzęsłowego prezbiterium, niewielkiego północnego ramienia transeptu ze skośnym przejściem, południowego, także skromnego, ramienia transeptu i południowej kruchty oraz wieży po stronie zachodniej. Wieża jest wyniosła, czworoboczna, zwieńczona parapetem i krenelażem na wspornikach, posiada także wieżyczkę komunikacyjną od strony północno – wschodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Tyfai’s church, Lamphey; St Faith and St Tyfei, Lamphey.