Lamphey – kościół św Tyfaia

Historia

   Początki funkcjonowania chrześcijańskiej świątyni w Lamphey sięgały wczesnego średniowiecza. W okresie po podboju normańskim miejscowy kościół pełnił funkcje parafialne. W XIV wieku na miejscu tej pierwotnej budowli wzniesiono gotycką nawę, prezbiterium i transept, a na przełomie XIV i XV wieku dobudowano kruchtę i wieżę. Kościół został odnowiony w 1826 roku, kiedy dodano dodatkowe siedzące miejsca, oraz ponownie odnowiony w połowie XIX wieku, kiedy dokonano częściowej przebudowy.

Architektura

   Kościół średniowieczny składał się z trójprzęsłowej nawy (5,5 x 11 metrów) i dwuprzęsłowego prezbiterium po wschodniej stronie (5,5 x 6 metrów), choć to ostatnie nie zostało wyróżnione zewnętrznie z bryły, a całość przykryta została wspólnym dachem dwuspadowym. Ponadto kościół posiadał niewielkie północne ramię transeptu ze skośnym przejściem łączącym się z prezbiterium, południowe, także skromne, ramię transeptu, południową kruchtę oraz czworoboczną wieżę po stronie zachodniej. Wieża otrzymała smukłą formę, dużą wysokość, zwieńczona została typowym dla późnośredniowiecznych walijskich kościołów przedpiersiem i krenelażem, osadzonymi na wysuniętych z elewacji ścian wspornikach. Od strony północno – wschodniej zaopatrzono ją także w wieżyczkę komunikacyjną wysuniętą ryzalitowo.

Stan obecny

   Kościół zachował układ średniowiecznej budowli pomimo gruntownych prac budowlano – remontowych z XIX wieku. Najwięcej XIII-wiecznej substancji przetrwało w północnym ramieniu transeptu, w dobrym stanie znajduje się również wieża XIV/XV wieku. Wewnątrz prezbiterium zobaczyć można pierwotne detale architektoniczne: piscinę oraz dwa lancetowate okna. Zachowała się także romańska chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Tyfie and St Faith A Grade II Listed Building in Lamphey, Pembrokeshire.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Tyfai’s church, Lamphey; St Faith and St Tyfei, Lamphey.