Laleston – kościół św Dawida

Historia

   Kościół św. Dawida w Laleston został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku, kiedy to powstała nawa oraz prezbiterium. Wieżę i kruchtę dobudowano w okresie późnego średniowiecza. W 1871 roku przeprowadzono wiktoriańską renowację budowli w trakcie której między innymi wymieniono okna nawy i prezbiterium.

Architektura

   Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy, węższego, prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie i czworobocznej wieży od strony zachodniej. Ta ostatnia od południowego – wschodu posiada wydatną ryzalitową wieżyczkę mieszczącą klatkę schodową. Zwieńczona jest natomiast przedpiersiem osadzonym na wspornikach, krenelażem i rzygaczami w narożnikach. Do nawy od strony południowej przystawiona została kruchta, chroniąca wewnątrz ciekawy, gotycki portal zwieńczony w ośli grzbiet. Wewnątrz kościoła zachowała się średniowieczna więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St David. A Grade I Listed Building in Laleston, Bridgend.