Laleston – kościół św Dawida

Historia

Kościół św. Dawida w Laleston został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku. Wieżę i kruchtę dobudowano w okresie późnego średniowiecza. W 1871 roku przeprowadzono wiktoriańską renowację budowli.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy, węższego, prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie i wieży od strony zachodniej. Ta ostatnia od południowego – wschodu posiada wydatną wieżyczkę mieszczącą klatkę schodową. Zwieńczona jest natomiast parapetem na wspornikach, krenelażem i rzygaczami w narożnikach. Do nawy od strony południowej przystawiona została kruchta, chroniąca wewnątrz ciekawy, gotycki portal w ośli grzbiet. Wewnątrz kościoła zachowała się średniowieczna więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St David. A Grade I Listed Building in Laleston, Bridgend.