Kenfig – zamek

Historia

Zamek Kenfig został wzniesiony w połowie XII wieku przez Roberta, earla Gloucester, jako ważny normański ośrodek administracyjny i obronny, a do 1183 roku wyrosła obok niego osada (borough). Kenfig został złupiony przez Walijczyków co najmniej 6 razy: w 1167, 1183, 1232, 1242, 1294 i w 1295 przez Morgana Ap Maredudda podczas buntu Madoga ap Llywelyna, a także w 1316 roku podczas rewolty Llywelyna Brena. Na początku XIV wieku zamek został gruntownie przebudowany i wzmocniony, lecz pod koniec XV wieku, zarówno miasto Kenfig, jak i zamek zostały opuszczone z powodu piaskowych wydm zasypujących oba te ośrodki. W XVI stuleciu zamek znajdował się już w ruinie.

Architektura

Zamek składał się z czworobocznego donżonu o boku długości 14 metrów, wzniesionego na sztucznym ziemnym kopcu. Naroża podstawy wieży wzmocnione były przyporami lub raczej ostrogami. Wejście znajdowało się od strony południowo – zachodniej, także od tej strony znajdowało się obwiedzione fosą i ziemnym wałem podzamcze. Na początku XIV wieku wzniesiono kamienny, obwodowy mur obronny z dużą wieżą bramną, prowadzącą z podzamcza do przyzamkowej osady.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie relikty donżonu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Strona internetowa coflein.gov.uk, Kenfig castle.