Kenfig – zamek

Historia

   Zamek Kenfig został wzniesiony w połowie XII wieku przez Roberta, earla Gloucester, jako ważny normański ośrodek administracyjny i obronny, a do 1183 roku wyrosła obok niego osada (borough). Kenfig został złupiony przez Walijczyków co najmniej 6 razy: w 1167, 1183, 1232, 1242, 1294 i w 1295 przez Morgana Ap Maredudda podczas buntu Madoga ap Llywelyna, a także w 1316 roku podczas rewolty Llywelyna Brena. Na początku XIV wieku zamek został gruntownie przebudowany i wzmocniony, lecz pod koniec XV wieku, zarówno miasto Kenfig, jak i zamek zostały opuszczone z powodu piaskowych wydm zasypujących oba te ośrodki. W XVI stuleciu zamek znajdował się już w ruinie.

Architektura

   Zamek składał się z czworobocznego donżonu o boku długości 14 metrów, wzniesionego na sztucznym ziemnym kopcu. Naroża podstawy wieży wzmocnione były przyporami lub raczej ostrogami. Wejście znajdowało się od strony południowo – zachodniej, także od tej strony znajdowało się obwiedzione fosą i ziemnym wałem podzamcze. Na początku XIV wieku wzniesiono kamienny, obwodowy mur obronny z dużą wieżą bramną, prowadzącą z podzamcza do przyzamkowej osady.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie relikty donżonu. Wstęp na jego teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Strona internetowa coflein.gov.uk, Kenfig castle.