Ilston – kościół św Illtyda

Historia

Kościół św. Illtyda w Ilston powstał w XIII wieku, być może na miejscu wcześniejszej pustelni z VI stulecia. W 1221 roku został przekazany joannitom, a kiedy zakon został rozwiązany w czasie reformacji, patronat przekazano Koronie. W XIX wieku kościół został odnowiony, przebudowa na szczęście dotknęła głównie wnętrza świątyni.

Architektura

Kościół składa się z nawy głównej, węższego i krótszego prezbiterium, małej zakrystii przy południowej ścianie prezbiterium, południowej kruchty i wieży nietypowo ustawionej na południe od nawy, w przestrzeni między zakrystią a kruchtą. Zachodnia ściana kościoła posiada szeroką przyporę na całej długości fasady. Wieża jest dość niska, ale masywna, z jednym małym oknem na południowej stronie, otworami szczelinowymi z pozostałych stron oraz licznymi otworami maculcowymi. Wieża od wschodu i zachodu posiada parapet na wspornikach i krenelaż, północna i południowa część są ścianami szczytowymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Illtyd A Grade II Listed Building in Ilston, Swansea.
Strona internetowa britainexpress.com, Ilston, St Illtyd.