Hope – kościół św Cynfarcha

Historia

   Kościół parafialny w Hope po raz pierwszy wspomniany został w źródłach pisanych w 1254 roku. Zbudowany został w pierwszej połowie XIII wieku, prawdopodobnie na miejscu starszej konstrukcji z XII wieku. Na początku XVI wieku został znacznie powiększony o nową nawę i prezbiterium, a nieco później, jeszcze przed połową tamtego stulecia o wieżę. W pierwszej połowie XVII wieku jego wnętrze pokryły ścienne polichromie oraz umieszczono w środku grobowce miejscowych rodzin szlacheckich. Pierwsze poważne nowożytne renowacje zaczęto przed połową XIX wieku, a kontynuowano w 1859 i następnie w latach 1884-1885. W 1967 roku od północy dostawiona została współczesna kruchta.

Architektura

   XIII-wieczny kościół św. Cynfarcha był niewielką i prostą budowlą salową bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, powstałą na planie mocno wydłużonego prostokąta. Ciekawszy układ uzyskał dopiero pod koniec średniowiecza, gdy od północy przystawiono drugą, szerszą nawę i będące jej przedłożeniem, tej samej szerokości prezbiterium. Późnogotycką nawę i prezbiterium przykryto wspólnym dachem dwuspadowym, osobny dach przykrywał także starszą część kościoła. Od zachodu nawę północną zaopatrzono w czworoboczną, wzmocnioną narożnymi przyporami wieżę. Przypory te były uskokowe, sięgające niewiele niżej niż wieńczący wieżę krenelaż. Ponadto elewacje wieży ozdobiono gzymsami kordonowymi i osadzono na cokole. Dla odmiany elewacje naw pozostały gładkie, przeprute jedynie ostrołucznymi oknami oraz wzmocnione od wschodu trzema przyporami. Wewnątrz obie główne części kościoła rozdzielone zostały czterema profilowanymi uskokami arkadami, opartymi na wielobocznych filarach. Nawa północna i południowa przykryte zostały drewniana, otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

   Kościół zachował mury obwodowe zarówno XIII-wiecznego korpusu jak i późnogotyckiej nawy, prezbiterium i wieży. Niestety okna naw od północy i południa zostały wymienione w XIX wieku, a te południowe dodatkowo poszerzone. Oryginalne przetrwały w wieży a przede wszystkim w ścianach wschodnich kościoła, przy czym w oknie nawy północnej zachował się nawet gotycki witraż. Starsza nawa południowa poszczycić się może oryginalną podwójną pisciną i pierwotnym, zamurowanym dziś portalem. Wewnątrz nawy południowej widoczna jest więźba dachowa z początku XVI wieku, natomiast ta w nawie północnej została wymieniona w XIX wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, II County of Flint, London 1912.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Cyngar A Grade I Listed Building in Hope, Flintshire.