Hodgeston – kościół parafialny

Historia

   Kościół farny w Hodgeston zbudowany został najpewniej w XIII wieku, natomiast w pierwszej połowie XIV stulecia z inicjatywy biskupa Gowera, urzędującego między 1328 a 1347 rokiem, powiększono go o wysokiej jakości prezbiterium. Wieża dobudowana została w późniejszych latach tamtego stulecia lub już w XV wieku. Kościół przetrwał okres wczesnonowożytny, lecz na początku XIX stulecia znajdował się w złym stanie. Do gruntownej renowacji przystąpiono w 1851 roku pod nadzorem architekta Davida Brandona.

Architektura

   Kościół u schyłku średniowiecza składał się z prostokątnego w planie jednonawowego korpusu o wymiarach około 12 x 5 metra, będącego najstarszą częścią budowli, oraz dostawionego po jego wschodniej stronie prezbiterium, także prostokątnego, wielkości około 9 x 5 metrów, o proporcjach dość nietypowo dużych w stosunku do reszty budowli.
   Kolejnym charakterystycznym elementem kościoła stała się bardzo wysoka i smukła wieża, częściowo wtopiona w nawę po stronie zachodniej. Jej górną kondygnację zwieńczono przedpiersiem osadzonym na wspornikach. Od północy zaopatrzono ją w czworoboczny ryzalit mieszczący doświetlaną wąskimi szczelinami klatkę schodową. Wygląd pozostałych okien w nawie i prezbiterium nie jest pewny, prawdopodobnie były dość wąskie, wysokie, zapewne zamknięte trójliściami. Wyróżniało się duże ostrołuczne okno prezbiterium, oświetlające główny ołtarz od wschodu, wypełnione trójdzielnym maswerkiem z trójliściami, czwórliściami i jednym pięcioliściem.
   Wnętrze nawy kościoła przykryto ostorłucznym sklepieniem kolebkowym, prezbiterium zaś otwartą więźbą dachową. Obie te części kościoła rozdzielała profilowana, ostrołuczna arkada. Wysoka i ostrołucznie zamknięta, choć prosta i pozbawiona zdobień arkada otwierała się także z nawy na przestrzeń podwieżową. W południowej ścianie prezbiterium umieszczone zostały bogato zdobione potrójne sedilia oraz podwójna piscina, wszystkie zwieńczone płaskorzeźbionymi sterczynami i kwiatonami.

Stan obecny

   Kościół z Hodgeston o nieznanym dziś wezwaniu stanowi obecnie dobrze zachowany przykład średniowiecznej budowli sakralnej z typową dla regionu Pembrokeshire smukłą wieżą. Nowożytna renowacja doprowadziła do wymiany praktycznie wszystkich okien nawy i prezbiterium, poza częściowo przetrwałym oknem wschodnim z rekonstruowanym maswerkiem. Wewnątrz w XIX wieku wymieniona została więźba dachowa (łącznie z kamiennymi wspornikami), podziwiać można natomiast XIV-wieczną piscinę i sedilia oraz romańską chrzcielnicę. Sklepienie nawy pochodzi z XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Hodgeston Parish Church A Grade II* Listed Building in Lamphey, Pembrokeshire.