Hodgeston – kościół parafialny

Historia

   Kościół farny w Hodgeston zbudowany został najpewniej w XIII wieku, natomiast w pierwszej połowie XIV stulecia z inicjatywy biskupa Gowera, urzędującego między 1328 a 1347 rokiem, powiększono go o wysokiej jakości prezbiterium. Wieża dobudowana została w późniejszych latach tamtego stulecia lub już w XV wieku. Kościół przetrwał okres wczesnonowożytny, lecz na początku XIX stulecia znajdował się w złym stanie. Do gruntownej renowacji przystąpiono w 1851 roku pod nadzorem architekta Davida Brandona.

Architektura

   Kościół u schyłku średniowiecza składał się z prostokątnego w planie jednonawowego korpusu o wymiarach około 12 x 5 metra, będącego najstarszą częścią budowli, oraz dostawionego po jego wschodniej stronie prezbiterium, także prostokątnego, wielkości około 9 x 5 metrów, o proporcjach dość nietypowo dużych w stosunku do reszty budowli.
   Kolejnym charakterystycznym elementem kościoła stała się bardzo wysoka i smukła wieża, częściowo wtopiona w nawę po stronie zachodniej. Jej górną kondygnację zwieńczono przedpiersiem osadzonym na wspornikach. Od północy zaopatrzono ją w czworoboczny ryzalit mieszczący doświetlaną wąskimi szczelinami klatkę schodową. Wygląd pozostałych okien w nawie i prezbiterium nie jest pewny, prawdopodobnie były dość wąskie, wysokie, zapewne zamknięte trójliściami. Wyróżniało się duże ostrołuczne okno prezbiterium, oświetlające główny ołtarz od wschodu, wypełnione trójdzielnym maswerkiem z trójliściami, czwórliściami i jednym pięcioliściem.
   Wnętrze nawy kościoła przykryto ostrołucznym sklepieniem kolebkowym, prezbiterium zaś otwartą więźbą dachową. Obie te części kościoła rozdzielała profilowana, ostrołuczna arkada. Wysoka i ostrołucznie zamknięta, choć prosta i pozbawiona zdobień arkada otwierała się także z nawy na przestrzeń podwieżową. W południowej ścianie prezbiterium umieszczone zostały bogato zdobione potrójne sedilia oraz podwójna piscina, wszystkie zwieńczone płaskorzeźbionymi sterczynami i kwiatonami.

Stan obecny

   Kościół z Hodgeston o nieznanym dziś wezwaniu stanowi obecnie dobrze zachowany przykład średniowiecznej budowli sakralnej z typową dla regionu Pembrokeshire smukłą wieżą. Nowożytna renowacja doprowadziła do wymiany praktycznie wszystkich okien nawy i prezbiterium, poza częściowo przetrwałym oknem wschodnim z rekonstruowanym maswerkiem. Wewnątrz w XIX wieku wymieniona została więźba dachowa (łącznie z kamiennymi wspornikami), podziwiać można natomiast XIV-wieczną piscinę i sedilia oraz romańską chrzcielnicę. Sklepienie nawy pochodzi z XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Hodgeston Parish Church A Grade II* Listed Building in Lamphey, Pembrokeshire.