Dyffryn Ardudwy – grobowiec neolityczny

Historia

We wsi Dyffryn Ardudwy znajdują się pozostałości podwójnego grobowca z okresu neolitu. Został on wzniesiony pomiędzy 3000 a 1900 rokiem p.n.e. prawdopodobnie jako wspólne miejsce pochówku wczesnorolniczej społeczności. Badania wykopaliskowe udowodniły iż budowa przeprowadzona była dwuetapowo. Najpierw powstała mniejsza zachodnia komora, później większa, wschodnia.

Architektura

Grobowiec składał się z dwóch komór wzniesionych na płaskim zboczu góry. Każda zbudowana była z kamieni bocznych i tylnych, na których ułożono kamienną płytę pełniącą rolę stropu. Komora zachodnia miała kształt zbliżony do owalu i zablokowane wejście dwoma kamieniami portalowymi. Podestem był płaski, duży kamień. Przed wejściem wykopano dół w którym ustawiono kilka mniejszych płaskich kamieni oraz znaleziono odłamki ceramiki z co najmniej czterech naczyń, węgla drzewnego i ziemi. Komora wschodnia była większa i posiadała kształt zbliżony do regularnego czworoboku. Otwór wejściowy znajdował się od strony wschodniej. Całość przykryta była trapezoidalnym kopcem ziemi i kamieni z krawędzią obudowaną mniejszymi kamieniami.

Stan obecny

Przetrwałe do dzisiaj elementy zabytku to wcześniejszy, niewielki dolmen po zachodniej stronie, składający się z sześciu kamieni pionowych i płyty kamiennej nałożonej na górze, oraz drugi, większy grobowiec zbudowany na wschodzie z widocznymi sześcioma kamieniami pionowymi i jednym na górze, zabezpieczony przed zawaleniem kamieniami wmurowanymi z jednej strony.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego