Dyffryn Ardudwy – grobowiec neolityczny

Historia

   We wsi Dyffryn Ardudwy znajdują się pozostałości podwójnego grobowca z okresu neolitu. Został on wzniesiony pomiędzy 3000 a 1900 rokiem p.n.e. prawdopodobnie jako wspólne miejsce pochówku wczesnorolniczej społeczności. Badania wykopaliskowe udowodniły iż budowa przeprowadzona była dwuetapowo. Najpierw powstała mniejsza zachodnia komora, później większa, wschodnia.

Architektura

   Grobowiec składał się z dwóch komór wzniesionych na płaskim zboczu góry. Każda zbudowana była z kamieni bocznych i tylnych, na których ułożono kamienną płytę pełniącą rolę stropu. Starsza komora zachodnia miała kształt zbliżony do owalu o długości 2,7 metra i wysokości 2 metrów oraz zablokowane wejście dwoma kamieniami portalowymi. Sufitem był płaski, duży kamień, a całą komorę przykryto kopcem (cairn) niewielkich kamieni – otoczaków, prawdopodobnie o kształcie okrągłym lub nerkowatym, o co najmniej 3 metrach średnicy. Przed wejściem wykopano dół w którym ustawiono kilka mniejszych płaskich kamieni oraz znaleziono odłamki ceramiki z co najmniej czterech naczyń, węgla drzewnego i ziemi.
   Młodsza komora wschodnia była większa (3,6 x 2,4 metra i 1,5 metra wysokości) i posiadała kształt zbliżony do regularnego czworoboku. Otwór wejściowy znajdował się od strony wschodniej. Całość przykryta była trapezoidalnym kopcem ziemi i kamieni (cairn) z krawędzią obudowaną mniejszymi kamieniami.

Stan obecny

   Przetrwałe do dzisiaj elementy zabytku to młodszy, niewielki dolmen po zachodniej stronie, składający się z sześciu kamieni pionowych i płyty kamiennej nałożonej na górze, oraz drugi, większy grobowiec zbudowany na wschodzie z widocznymi sześcioma kamieniami pionowymi i jednym na górze, zabezpieczony przed zawaleniem kamieniami wmurowanymi z jednej strony.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Dyffryn burial chamber, Dyffryn Ardudwy.
Strona internetowa thejournalofantiquities.com, Dyffryn Ardudwy Burial Chamber, Gwynedd, North Wales.