Dyffryn Ardudwy – grobowiec neolityczny

Historia

   We wsi Dyffryn Ardudwy znajdują się pozostałości podwójnego grobowca z okresu neolitu. Został on wzniesiony pomiędzy 3000 a 1900 rokiem p.n.e. prawdopodobnie jako wspólne miejsce pochówku wczesnorolniczej społeczności. Badania wykopaliskowe udowodniły iż budowa przeprowadzona była dwuetapowo. Najpierw powstała mniejsza zachodnia komora, później większa, wschodnia.

Architektura

   Grobowiec składał się z dwóch komór wzniesionych na płaskim zboczu góry. Każda zbudowana była z kamieni bocznych i tylnych, na których ułożono kamienną płytę pełniącą rolę stropu. Starsza komora zachodnia miała kształt zbliżony do owalu o długości 2,7 metra i wysokości 2 metrów oraz zablokowane wejście dwoma kamieniami portalowymi. Sufitem był płaski, duży kamień, a całą komorę przykryto kopcem (cairn) niewielkich kamieni – otoczaków, prawdopodobnie o kształcie okrągłym lub nerkowatym, o co najmniej 3 metrach średnicy. Przed wejściem wykopano dół w którym ustawiono kilka mniejszych płaskich kamieni oraz znaleziono odłamki ceramiki z co najmniej czterech naczyń, węgla drzewnego i ziemi. Młodsza komora wschodnia była większa (3,6 x 2,4 metra i 1,5 metra wysokości) i posiadała kształt zbliżony do regularnego czworoboku. Otwór wejściowy znajdował się od strony wschodniej. Całość przykryta była trapezoidalnym kopcem ziemi i kamieni z krawędzią obudowaną mniejszymi kamieniami.

Stan obecny

   Przetrwałe do dzisiaj elementy zabytku to młodszy, niewielki dolmen po zachodniej stronie, składający się z sześciu kamieni pionowych i płyty kamiennej nałożonej na górze, oraz drugi, większy grobowiec zbudowany na wschodzie z widocznymi sześcioma kamieniami pionowymi i jednym na górze, zabezpieczony przed zawaleniem kamieniami wmurowanymi z jednej strony.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Dyffryn burial chamber, Dyffryn Ardudwy.
Strona internetowa thejournalofantiquities.com, Dyffryn Ardudwy Burial Chamber, Gwynedd, North Wales.
Strona internetowa wikipedia.org, Dyffryn Ardudwy.