Dolwyddelan – kościół św Gwyddelana

Historia

   Kościół św. Gwyddelana został zbudowany około 1500 roku na miejscu wcześniejszej świątyni, a między 1570 a 1580 rokiem dobudowana został do niego kaplica południowa. Według żyjącego w XVII wieku sir Johna Wynna z Gwydir, kościół został zbudowany przez jego przodka Maredudda ap Ieuana, który nabył zamek Dolwyddelan w 1488 roku i odbudował kościół, ponieważ obawiał się, że zostanie zaatakowany przez bandytów w położonym zbyt daleko starym kościele. Około 1850 roku dobudowana została kruchta i nowa dzwonnica.

Architektura

   Kościół z początku XVI wieku składał się z prostokątnej nawy bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. Wewnątrz prezbiterium od nawy pierwotnie oddzielało dębowe lektorium. W drugiej połowie XVI stulecia dobudowana została kaplica od strony południowej.  Została ona dość nietypowo otwarta na nawę dwiema półkolistymi arkadami podpieranymi centralnym, cylindrycznym w przekroju filarem. Kościół zwieńczony został otwartą drewnianą więźbą dachową z każdą jętką dodatkowo podtrzymywaną dwoma drewnianymi, zagiętymi łukowo wspornikami (arch-braced truss).

Stan obecny

   Kościół jest dziś niewielką i prostą, późnośredniowieczną wiejską świątynią, cenną dzięki zachowaniu w swej oryginalnej formie, bez wielu znaczących nowożytnych modernizacji (kruchta, dzwonnica). Warty zauważenia jest zwłaszcza rzeźbiony smok umieszczony w pobliżu północnego okna. Okno z okresu Tudorów zachowało się po lewej stronie kruchty, w ścianie wschodniej nawy oraz południowej i wschodniej ścianie kaplicy. XIX-wiecznymi otworami są natomiast lancetowate otwory południowe umieszczone na miejscu dawnego wejścia i okno zachodnie. Portal północny w kruchcie pochodzi z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St. Gwyddelan A Grade I Listed Building in Dolwyddelan, Conwy.

Strona internetowa dolwyddelan.org, St Gwyddelan’s Church.