Dolwyddelan – kościół św Gwyddelana

Historia

Kościół św Gwyddelana został zbudowany na miejscu wcześniejszej świątyni około 1500 roku, a między 1570 a 1580 rokiem dobudowana został do niego kaplica południowa. Według żyjącego w XVII wieku Sir Johna Wynna z Gwydir, kościół został zbudowany przez jego przodka Maredudda ap Ieuana, który nabył zamek Dolwyddelan w 1488 roku i odbudował kościół, ponieważ obawiał się, że zostanie zaatakowany przez bandytów w położonym zbyt daleko starym kościele. Około 1850 roku dobudowana została kruchta i nowa dzwonnica.

Architektura

Kościół z początku XVI wieku składał się z prostokątnej nawy i nie wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. Prezbiterium od nawy pierwotnie oddzielało dębowe lektorium. W drugiej połowie XVI stulecia dobudowana została kaplica od strony południowej.  Jest ona dość nietypowo otwarta na nawę dwiema arkadami podpieranymi centralnym filarem. Kościół zwieńczony jest drewnianą więźbą dachową (arch-braced trusses). Warty zauważenia jest rzeźbiony smok w pobliżu północnego okna.

Stan obecny

Jest to niewielka i prosta, późnośredniowieczna wiejska świątynia, cenna jednak dzięki zachowaniu w swej oryginalnej formie, bez wielu znaczących modernizacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa dolwyddelan.org, St Gwyddelan’s Church.