Disserth – kościół św Cewydda

Historia

   Kościół św. Cewydda w Disserth prawdopodobnie zbudowany został w XIV wieku. Na początku XV wieku została gruntownie przebudowany i powiększony o wieżę, a w XVI wieku dokonano mniejszych zmian w późnogotyckiej stylistyce (okno południowe). Kolejne, nowożytne już modyfikacje przeprowadzone zostały w XVIII wieku i XIX wieku, choć co ciekawe w czasach wiktoriańskich nie odrestaurowane zostało w większym stopniu wnętrze, ani nie wymieniono ówczesnego wyposażenia.

Architektura

   Pierwotna świątynia była bardzo prostą budowlą salową na planie prostokąta, nie posiadającą zewnętrznie wydzielonego prezbiterium, przykrytą nad całością dwuspadowym dachem, a wewnątrz otwartą więźbą. Wejście do kościoła prowadziło od południa przez prosty portal o ostrołucznym zamknięciu. Jako że nie było podziału murowaną arkadą na część kapłańską (wschodnią) i świecką (zachodnią) kościoła, rolę przegrody spełniało pierwotnie drewniane lektorium.
   W okresie późnogotyckim świątynia powiększona została o wieżę na rzucie czworoboku dostawioną po stronie zachodniej, otwartą na nawę klińcową arkadą o ostrołucznym wykroju. W XVI wieku część z pierwotnych okien zastąpiona została nowymi. Między innymi w ścianą południową wstawiono trójdzielne okno z prześwitami zwieńczonymi trójliśćmi.

Stan obecny

   Kościół jest dziś połączeniem elementów średniowiecznych i nowożytnych, choć te ostatnie, w odróżnieniu od innych walijskich kościołów parafialnych, w większości nie pochodzą z czasów wiktoriańskiej XIX-wiecznej renowacji, lecz ze starszego o około 100 lat okresu. Najstarszym, jeszcze XIV-wiecznym detalem architektonicznym jest portal południowy. Z okresu późnego gotyku przetrwało tylko jedno okno południowe we wschodniej części kościoła. Pozostałe okna korpusu zostały powiększone lub pozbawione maswerków w XVIII stuleciu, a te w wieży wymienione w XIX wieku (prawdopodobnie na podobieństwo pierwotnych). Wewnątrz zachowała się XV-wieczna, otwarta na nawę więźba dachowa, w zachodniej części wymieniana w okresie nowożytnym. Większość wyposażenia kościoła oraz relikty ściennych polichromii pochodzi z XVIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Cewydd A Grade I Listed Building in Disserth and Trecoed (Dyserth a Thre-coed), Powys.