Dinas Emrys – zamek

Historia

   Dinas Emrys po raz pierwszy zostało zasiedlone i obwarowane w okresie późnorzymskim. W V i VI wieku mieściła się tu siedziba bogatego wodza, możnego na tyle, iż stać go było na importowanie wina z odległych zakątków Europy. Świadczą o tym odnalezione fragmenty amfor ze wschodniego rejonu Morza Śródziemnego. Ponownie fortyfikacje zbudowano w XII lub XIII wieku, tym razem w postaci donżonu. Być może ich fundatorem był wówczas Llywelyn ap Iorwerth, największy z budowniczych zamków, spośród walijskich książąt.
   Tradycja i legendy wiążą natomiast Dinas Emrys z królem Vortigernem, który miał uciec do Walii przez Sasami. Jego ludzie ciężko pracowali każdego dnia, próbując wznieść wieże zamku; ale po powrocie następnego ranka zastawali wszystko zawalone. Trwało to przez wiele tygodni, aż Vortigern otrzymał poradę by odnaleźć młodego chłopca urodzonego u czarodziejki. Król wysłał swoich żołnierzy, a ci ostatecznie odnaleźli go w Caer Myrddin (Carmarthen). Chłopca nazywanego Myrddin Emrys, dziś lepiej znamy pod imieniem Merlin. Powiedział on Vortigernowi o smokach walczących w zboczu wzgórza. Gdy zostały odkryte, wyjaśnił, że biały smok Sasów, który wygrał bitwę, wkrótce zostanie pokonany przez walijskiego czerwonego smoka.

Architektura

   Wzgórze obwarowane było nieregularnym murem obronnym o grubości od 2,5 do 3 metrów, zamykającym obszar około 10,000 m2 i wymiarach około 100 x 200 metrów. Wzniesiono go z kamienia nie związanego żadną zaprawą. Pierwotne wejście było dostępne po stromej ścieżce po zachodniej stronie wzgórza, powyżej której znajdowały się jeszcze dwie linie murów. W najwyższym punkcie wzgórza wzniesiono na planie czworoboku wieżę – donżon  o wymiarach 9,7 x 7,1 metrów i murach grubości 1,1 metra. Jej ściany zbudowano z kamienia łączonego gliną.

Stan obecny

   Do dziś przetrwały jedynie skromne relikty murów obronnych i fundamenty wieży sięgające około 1,1 metra wysokości, lecz zagrzebane w kamiennym gruzie. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Davis P.R., Castles of the Welsh Princes, Talybont 2011.
Pettifer A., Welsh castles, Woodbridge 2000.
Salter M., The castles of North Wales, Malvern 1997.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Dinas Emrys.