Denbigh – kościół św Marceli

Historia

   Pierwsze informacje o kościele św. Marceli w Denbigh pochodzą z XIII wieku. Budowla została poświęcona świętej z VII wieku, która według tradycji miała mieć w tym miejscu pustelnię ze świętą studnią. Było to dla miejscowej ludności tak ważne miejsce, iż nawet pomimo oddalenia o kilometr od centrum miasta, zawsze był to kościół parafialny dla Denbigh. Zwany był także Białym Kościołem (Eglwys Wen), zapewne z powodu pobielenia jego murów. Pod koniec XV wieku świątynia została gruntownie przebudowana w stylu angielskiego gotyku wertykalnego. Kolejne renowacje przeprowadzono w XIX i na początku XX wieku.

Architektura

   Kościół z przełomu XV i XVI wieku składał się z dwóch, równej długości i szerokości naw, nakrytych osobnymi dachami dwuspadowymi. Od południa w skrajnym zachodnim przęśle posiadał wejście, poprzedzone od zewnątrz kruchtą z pojedynczym przeszklonym oknem. Kolejne portale (półkolisty i z trójkątnym zwieńczeniem) umieszczono we wschodniej części ściany południowej i w zachodniej części ściany północnej.
   Zachodnią stronę kościoła zamknęła czworoboczna wieża z dwoma niewielkimi, ukośnie usytuowanymi w narożnikach przyporami. Jej gładkie elewacje przepruto niewielkimi szczelinami oraz większymi oknami na górnej kondygnacji dzwonnej, ponad którą wieżę zwieńczono krenelażem. Południową ścianę korpusu przepruto czterema, a wschodnią dwoma dużymi oknami z maswerkami, zwieńczonymi arkadami osadzonymi na rzeźbionych wspornikach (np. brodatej głowie, tarczach herbowych). Dwa mniejsze okna znalazły się także po stronie północnej.
   Wnętrze obu naw ozdobiła wspaniała, drewniana więźba dachowa z poziomymi belkami wspornikowymi (hammerbeam roof) układanymi na zmianę z półkolistymi jętkami (arch braced truss), zdobiona malowanymi głowami zwierząt i bestii.

Stan obecny

   Choć z oddali kościół nie prezentuje się ani zbyt imponująco, ani malowniczo zachował wiele cennych późnośredniowiecznych detali architektonicznych (rzeźbione wsporniki, maswerki, okno w kruchcie z fragmentem średniowiecznego witraża) nie licząc samych oryginalnych murów. Co więcej wewnątrz przetrwała więźba dachowa z XV/XVI wieku, wzniesiona nietypowo z dwóch naprzemiennie układanych różnych konstrukcjach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Marcella’s church, Llanfarchell; Llanfarchell Church, Denbigh.