Denbigh – kościół św Marceli

Historia

Pierwsze informacje o kościele św. Marceli w Denbigh pochodzą z XIII wieku. Budowla została poświęcona świętej z VII wieku, która według tradycji miała mieć w tym miejscu pustelnię ze świętą studnią. Było to dla miejscowej ludności tak ważne miejsce, iż nawet pomimo oddalenia o kilometr od centrum miasta, zawsze był to kościół parafialny dla Denbigh. Zwany był także Białym Kościołem (Eglwys Wen), zapewne z powodu pobielenia jego murów. Pod koniec XV wieku świątynia została gruntownie przebudowana w stylu angielskiego gotyku wertykalnego. Kolejne renowacje przeprowadzono w XIX i na początku XX wieku.

Architektura

Kościół z końca XV, początku XVI wieku składał się z dwóch, równej długości naw, nakrytych osobnymi dachami dwuspadowymi. Od południa posiadał kruchtę w której oknie zachowały się fragmenty późnośredniowiecznego witraża. Zachodnią stronę zamknęła czworoboczna wieża z dwoma niewielkimi szkarpami i zwieńczona krenelażem. Południową ścianę przepruto czterema, a wschodnią dwoma dużymi oknami z maswerkami. Dwa mniejsze okna znajdują się po stronie północnej. Wnętrze obu naw zdobi wspaniała, drewniana, storczykowa więźba dachowa z przełomu XV/XVI wieku, zdobiona malowanymi głowami zwierząt i bestii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Marcella’s church, Llanfarchell; Llanfarchell Church, Denbigh.