Denbigh – kościół św Hilary

Historia

   Kościół św. Hilary w Denbigh powstał na początku XIV wieku jako świątynia dla mieszkańców i garnizonu pobliskiego zamku, lecz z czasem zaczął przejmować funkcje kościoła parafialnego. Po raz pierwszy wzmiankowany był w źródłach historycznych w 1334 roku. W XV lub XVI wieku przekształcono jego okna w stylu gotyku wertykalnego, a w latach 1707-1711 całkowicie przebudowano północną nawę. W połowie XIX wieku znajdował się już w złym stanie. Z powodu oszacowanych dużych kosztów naprawy zdecydowano się wznieść nową świątynię pod wezwaniem św. Marii w dogodniejszej lokalizacji. Po jej otwarciu w 1875 roku kościół św. Hilary został opuszczony. W 1904 roku usunięto dach, a korpus budowli zniszczono w latach dwudziestych XX wieku.

Architektura

   Kościół wzniesiono pośrodku obwiedzionego murami obronnymi, niewielkiego miasta, w połowie drogi pomiędzy Bramą Mieszczańską i wjazdem na zamek. Składał się z pięcioprzęsłowej nawy, nieco krótszego prezbiterium zakończonego od wschodu prostą ścianą, nawy północnej i wieży od strony zachodniej. Wieża została zbudowana na planie kwadratu o długości boku 4,9 metra, otrzymała 14,15 metrów wysokości, trzy piętra i zwieńczenie z nieco późniejszym, XV-wiecznym krenelażem. Z jej górnej części wystają rzygacze, a oświetlenie zapewniały pojedyncze wąskie otwory okienne w elewacji północnej i południowej oraz większe dwudzielne okna na najwyższym piętrze wychodzące na wszystkie cztery strony świata. Pod wschodnią częścią kościoła funkcjonowała krypta.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Butler L., Denbigh Castle, Cardiff 2007.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Tower of St Hilary’s Church.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Hilary’s chapel, Denbigh.