Denbigh – kościół św Hilary

Historia

Kościół św Hilary w Denbigh powstał w XIV wieku jako świątynia dla mieszkańców i garnizonu pobliskiego zamku, lecz z czasem zaczął przejmować funkcje kościoła parafialnego. Po raz pierwszy wzmiankowany był w źródłach historycznych w 1335 roku. W połowie XIX wieku znajdował się w złym stanie. Z powodu oszacowanych dużych kosztów naprawy zdecydowano się wznieść nową świątynię pod wezwaniem św. Marii w dogodniejszej lokalizacji. Po jej otwarciu w 1875 roku, kościół św. Hilary został opuszczony. W 1904 roku usunięto dach, a korpus budowli zniszczono w latach dwudziestych XX wieku.

Architektura

Kościół składał się z pięcioprzęsłowej nawy, nieco krótszego prezbiterium zakończonego od wschodu prostą ścianą, nawy północnej i wieży od strony zachodniej. Wieża ma 15 metrów wysokości, cztery piętra, zwieńczona jest nieco późniejszym, XV-wiecznym krenelażem i posiada wystające z górnego piętra rzygacze.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Tower of St Hilary’s Church.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Hilary’s chapel, Denbigh.