Defynnog – kościół św Cynoga

Historia

Kościół św Cynoga został wzniesiony w czasach normańskich w XI wieku, możliwe iż na miejscu wcześniejszej świątyni, na co wskazywałoby wezwanie imienia walijskiego świętego. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1254 i 1291 roku. W XV stuleciu kościół został przebudowany. W latach 1888-1891 przeprowadzono gruntowną restaurację, ponowną na mniejszą skalę na początku XX wieku.

Architektura

Kościół składa się z długiej, prostokątnej nawy bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium oraz północno – wschodniej kaplicy położonej równolegle do prezbiterium. Obie części przykryte są osobnymi dachami dwuspadowymi. Po stronie zachodniej nawy znajduje się zwieńczona krenelażem wieża z wystającą wieżyczką zawierającą klatkę schodową. W południowej kruchcie znajduje się kamień z łacińską inskrypcją z piątego wieku n.e. i wyrytym napisem ogamicznym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Cynog, Defynnog.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Cynog’s church, Defynnog.