Defynnog – kościół św Cynoga

Historia

   Kościół św. Cynoga został wzniesiony w czasach normańskich w XI wieku, możliwe iż na miejscu wcześniejszej świątyni, na co wskazywałoby wezwanie imienia walijskiego świętego. Pierwsze wzmianki o nim pojawiły się w 1254 i 1291 roku. W XV stuleciu kościół został gruntownie przebudowany, a przy okazji znacznie powiększony. W latach 1888-1891 przeprowadzono gruntowną restaurację, a ponowną na mniejszą skalę na początku XX wieku.

Architektura

   Kościół pod koniec średniowiecza składał się z długiej, prostokątnej nawy bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium oraz północno – wschodniej kaplicy, położonej równolegle do prezbiterium i posiadającej z nim równą elewację wschodnią. Obie części przykryte zostały osobnymi dachami dwuspadowymi, zaś wewnątrz rozdzielone trzema arkadami opartymi na dwóch filarach i dwóch filarach przyściennych. Po stronie zachodniej nawy znalazła się zwieńczona krenelażem czworoboczna wieża z wystającą na południu wieżyczką zawierającą klatkę schodową. Także po południowej stronie, przy wejściu do nawy przystawiono późnośredniowieczną kruchtę.

Stan obecny

   Kościół po przeprowadzonych w ostatnich latach naprawach i pobieleniu zewnętrznych elewacji, jest dziś znakomitym przykładem wiejskiej walijskiej późnogotyckiej świątyni, pozbawionej większych późniejszych zniekształceń. Nowożytnym dodatkiem do średniowiecznej bryły kościoła jest jedynie aneks w kącie pomiędzy nawą a kaplicą. Pobliska nieregularność muru północnego nawy jest natomiast najpewniej pozostałością po najwcześniejszej świątyni z XI wieku. W południowej kruchcie znajduje się kamień z łacińską inskrypcją z V wieku n.e. z wyrytym napisem ogamicznym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Cynog, Defynnog.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Cynog’s church, Defynnog.