Crickhowell – zamek

Historia

Zamek Crickhowell został zbudowany na przełomie XI i XII wieku przez Bernarda de Neufmarche lub jednego z jego wasali, Roberta Turberville’a. Wówczas było to jeszcze drewniane założenie typu motte and bailey. Na początku XII wieku zamek z pewnością należał już do rodziny Turberville, w której posiadaniu pozostał przez następne 150 lat. Około 1270 roku Hugo de Turberville przebudował warownię na murowaną, był on jednak ostatnim członkiem rodu, a kiedy zmarł w 1293 roku nie pozostawiając męskiego potomka, zamek przeszedł w ręce Sir Grimbalda Pauncefote, który poślubił córkę Huga, Sybil. Po nim przeszedł na własność earla Rogera Mortimera, który wyznaczył Gararda Alisby’ego na zarządcę warowni. Od jego nazwiska warownia otrzymała alternatywną nazwę, Zamek Alisby. W 1402 roku został zwrócony rodzinie Pauncefote, a ówczesny właściciel, sir John Pauncefoot, otrzymał królewski rozkaz by przywrócić Crickhowell obronność w obliczu rebelii Owaina Glyndŵra. Wysiłki Johna Pauncefoota okazały się niewystarczające, ponieważ zamek został zdobyty i złupiony przez buntowników w 1403 roku. Rebelia ostatecznie została spacyfikowana, ale zamek nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Przechodził przez różnych właścicieli, ale popadł w ruinę i w większości został rozebrany w celu pozyskania materiału budowlanego.

Architektura

Zamek z końca XIII wieku składał się z donżonu w postaci kamiennego obwodu murów na ziemnym kopcu (shell keep) o wysokości 8 metrów i średnicy 60 metrów oraz podzamcza. Donżon został z czasem uzupełniony o niewielką wieżę bramną oraz dwubasztową bramę poniżej kopca od strony południowej, łączącą przedzamcze z donżonem. W XIV wieku podzamcze o wymiarach około 90×65 metrów, otoczone było murem obronnym wzmocnionym czterema basztami oraz zespołem połączonych dwóch wież: jednej cylindrycznej i jednej czworobocznej. Spełniały one najprawdopodobniej poza obronną także funkcję mieszkalną o czym świadczą większe gotyckie okna i relikty kominka na pierwszym piętrze. Wjazd na podzamcze możliwy był przez bramę składającą się z dwóch baszt flankujących przejazd pomiędzy nimi.

Stan obecny

Obecnie główną pozostałością zamku jest fragment dwuwieżowego zespołu, składający się z jednej ściany wieży czworobocznej i mniej więcej połowy wieży cylindrycznej. Ponadto odnaleźć można relikty dwubasztowej bramy, widoczny jest także ziemny kopiec na którym stał donżon. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Strona internetowa castlesfortsbattles.co.uk, Crickhowell Castle.