Crickhowell – kościół św Edmunda

Historia

   Budowę gotyckiego kościoła w Crickhowell rozpoczęto w 1303 roku z inicjatywy lady Sibyl Pauncefote, która przekazała na ten cel ziemię. Średniowieczna budowla bez większych zmian dotrwała do 1765 roku, kiedy to zburzone zostały obydwie nawy boczne. Odbudowano je w szerszej formie w 1826 i 1835 roku, a kolejne prace renowacyjne przeprowadzono w 1868 roku. W 1897 roku wymienione zostało poszycie dachowe.

Architektura

   Średniowieczny kościół składał się z trójnawowego korpusu, przy czym nawy boczne pierwotnie były węższe od nawy głównej.  Po wschodniej stronie sąsiadował z nimi transept, ponad środkowym przęsłem zwieńczony czworoboczną wieżą z przedpiersiem osadzonym na wspornikach i z wysoką iglicą, a zamykało budowlę od wschodu prostokątne w planie prezbiterium, dość mocno wydłużone jak na kościoły parafialne. W jego wnętrzu umieszczono kamienną piscinę, sedilia, osobny portal wejściowy dla plebana oraz po dwie wnęki grobowe od północy i południa w części środkowej i zachodniej. Część wschodnią prezbiterium tradycyjnie zajmował ołtarz, oświetlany od wschodu dużym, wysokim ostrołucznym oknem z dwoma przeplatającymi się laskami.

Stan obecny

   Z gotyckiej budowli zachowała się do dnia dzisiejszego fasada zachodnia nawy głównej (częściowo przysłoniętą nowożytną kruchtą), arkady i filary międzynawowe, transept wraz z wieżą oraz prezbiterium. Zburzone nawy boczne zostały co prawda odbudowane, ale są szersze niż pierwotne i oczywiście pozbawione oryginalnego detalu architektonicznego. Dodatkowo od północy i południa prezbiterium flankują dwa nowożytne aneksy. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na nagrobki  sir Grimbalda Pauncefote zmarłego w 1287 roku i lady Sybil zmarłej w 1326 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St Edmunds King & Marthyr Parish Church A Grade II* Listed Building in Crickhowell, Powys.