Crickadarn – kościół św Marii

Historia

Kościół w Crickadarn powstał jako niewielka, wiejska świątynia w XIII wieku. W XV i na początku XVI stulecia został przebudowany, dodano wówczas kruchtę i wieżę. Budowla była dwukrotnie restaurowana w XIX wieku i kolejny raz na początku XX wieku.

Architektura

Pierwotny kościół z XIII wieku był budowlą jednonawową, salową na planie prostokąta, bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. Całość przykryto dachem dwuspadowym. W okresie późnego średniowiecza dobudowana została kamienno – drewniana kruchta po południowej stronie nawy oraz wieża od strony zachodniej. Zwieńczono ją krenelażem i dodano w narożu wieżyczkę z klatką schodową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britainexpress.com, Crickadarn, St Mary’s Church.
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Mary , Crickadarn.