Crickadarn – kościół św Marii

Historia

   Kościół w Crickadarn powstał jako niewielka, wiejska świątynia w XIII wieku. W XV i na początku XVI stulecia został przebudowany, dodano wówczas kruchtę, a następnie wieżę. Od czasu reformacji budowla zapewne zaczęła podupadać, tak że na początku XIX wieku znajdowała się już w bardzo złym stanie. Kościół był dwukrotnie restaurowany w XIX stuleciu (w 1867 oraz w 1895 roku), a po raz kolejny na początku XX wieku, kiedy to musiano podeprzeć jego przychylające się mury.

Architektura

   Pierwotny kościół z XIII wieku był budowlą jednonawową, salową na planie prostokąta o wymiarach 17,1 x 7 metrów, bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. Przykryto go ponad całością dachem dwuspadowym. W okresie późnego średniowiecza dobudowana została kamienno – drewniana kruchta po południowej stronie nawy oraz wieża od strony zachodniej, którą zaopatrzono w narożu w wieżyczkę z klatką schodową. Wieża posadowiona została na wysokim cokole, a jej elewacje przedzielono horyzontalnie gzymsami kordonowymi. Zwieńczona została przedpiersiem z krenelażem, choć bez typowego dla walijskich kościołów rzędu konsol. Kruchta natomiast przykryta została drewnianą więźbą dachową, której zastrzały dzięki odpowiednim wycięciom uzyskały dekoracyjne trój i czwórliście zwrócone w stronę wchodzących do kościoła.

Stan obecny

   Kościół w Crickadarn pomimo wielokrotnych nowożytnych remontów zachował średniowieczną bryłę z okazałą późnogotycką wieżą, a co więcej cenną kruchtę z XV-wiecznymi drewnianymi elementami. Przetrwało także jedno okno z XIII wieku w ścianie północnej, dwa południowe okna z XIV wieku oraz wschodnie okno z XV stulecia. Pozostałe zostały powiększone lub są w całości otworami nowożytnymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mary A Grade II* Listed Building in Erwood, Powys.
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Mary, Crickadarn.