Cregrina – kościół św Dawida

Historia

   Kościół w Cregrina zbudowano w XIII wieku, a pod koniec średniowiecza, prawdopodobnie w XV stuleciu, powiększono. Odnowiony został w 1903 roku i ponownie naprawiony w 1958 roku.

Architektura

   Początkowo kościół był jedną z wielu wiejskich, bardzo małych i skromnych budowli salowych na planie prostokąta. Świątynia nie miała wydzielonego zewnętrznie prezbiterium i zapewne oświetlana była niedużymi oknami lancetowatymi. Wejście do niej prowadziło od południa poprzez prosto wykonany ostrołuczny portal ze sfazowanymi krawędziami.
   W XV wieku dobudowane zostało po wschodniej stronie czworoboczne prezbiterium, usytuowane jednak nieco krzywo, z przesunięciem wschodniej części ku północy. Nietypowo otrzymało ono większą szerokość od starszej nawy. Wewnątrz obie części rozdzieliło jedynie drewniane lektorium (bez murowanej arkady tęczy), a nad całością zastosowano otwartą więźbę dachową. Wnętrze doświetliły wówczas większe, ostrołuczne okna późnogotyckie.

Stan obecny

   Kościół jest dziś malowniczą, otynkowaną i pobieloną budowlą z odnowionymi w trakcie renowacji oknami, oryginalnym portalem wejściowym i układem z okresu późnego średniowiecza, kiedy to do XIII-wiecznej nawy dodano prezbiterium. Wewnątrz zachowała się XV-wieczna więźba dachowa, przegroda lektorium (częściowo odtworzona, z brakującym drewnianym maswerkiem nad przejściem) i XIII-wieczna chrzcielnica. Ławy i pulpit są już natomiast prostymi dodatkami XX-wiecznymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, III County of Radnor, London 1913.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St David A Grade II* Listed Building in Glascwm, Powys.