Cregrina – kościół św Dawida

Historia

   Kościół w Cregrina zbudowano w XIII wieku, a pod koniec średniowiecza, prawdopodobnie w XV stuleciu, powiększono. Odnowiony został w 1903 roku i ponownie naprawiony w 1958 roku.

Architektura

   Początkowo kościół był jedną z wielu wiejskich, bardzo małych i skromnych budowli salowych na planie prostokąta. Świątynia nie miała wydzielonego zewnętrznie prezbiterium i zapewne oświetlana była niedużymi oknami lancetowatymi. Wejście do niej prowadziło od południa poprzez prosto wykonany ostrołuczny portal ze sfazowanymi krawędziami.
   W XV wieku dobudowane zostało po wschodniej stronie czworoboczne prezbiterium, usytuowane jednak nieco krzywo, z przesunięciem wschodniej części ku północy. Nietypowo otrzymało ono większą szerokość od starszej nawy. Wewnątrz obie części rozdzieliło jedynie drewniane lektorium (bez murowanej arkady tęczy), a nad całością zastosowano otwartą więźbę dachową. Wnętrze doświetliły wówczas większe, ostrołuczne okna późnogotyckie.

Stan obecny

   Kościół jest dziś malowniczą, otynkowaną i pobieloną budowlą z odnowionymi w trakcie renowacji oknami, oryginalnym portalem wejściowym i układem z okresu późnego średniowiecza, kiedy to do XIII-wiecznej nawy dodano prezbiterium. Wewnątrz zachowała się XV-wieczna więźba dachowa, przegroda lektorium (częściowo odtworzona, z brakującym drewnianym maswerkiem nad przejściem) i XIII-wieczna chrzcielnica. Ławy i pulpit są już natomiast prostymi dodatkami XX-wiecznymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St David A Grade II* Listed Building in Glascwm, Powys.