Coychurch – kościół św Crallo

Historia

Kościół św. Crallo w Coychurch został wzniesiony w XIII wieku, pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1254 roku. Od czasów średniowiecza do 1877  roku nie przechodził on żadnych poważniejszych modernizacji. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku konieczna była renowacja spowodowana zawaleniem wieży, która przy okazji zniszczyła południowy i częściowo północny transept. Odbudowę, na podstawie zachowanych ilustracji kościoła, przeprowadził walijski architekt John Prichard.

Architektura

Kościół został wzniesiony jako trójnawowa, czteroprzęsłowa bazylika na planie krzyża z prostokątnym prezbiterium po wschodniej stronie, północnym i południowym transeptem i wieżą na przecięciu naw. Od strony południowej do nawy dodano kruchtę. Okna nawy głównej w clerestorium posiadają formę pięcioliścia, natomiast okna naw bocznych zwieńczone są trójliściami. Fasadę zachodnią zdobi duże ostrołukowe okno z maswerkiem oraz gotycki portal wejściowy. Duże gotyckie okno z maswerkiem zdobi także wschodnią ścianę prezbiterium.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego