Cowbridge – miejskie mury obronne

Historia

   Mury obronne Cowbridge zostały wzniesione na początku XIV wieku,  by chronić włości lordów Glamorgan i ułatwić ściąganie myta w dni targowe, które miały miejsce dwa razy w tygodniu. Zabezpieczały nieduże miasto leżące na ważnym szlaku łączącym Cardiff z Swansea. Ich rozbiórka rozpoczęła się już w XVIII wieku. W 1754 roku rozebrana została brama zachodnia, zaś brama wschodnia około dwudziestu lat później.

Architektura

   Mury obronne zakreślały pierwotnie obwodem kształt pięciokąta, obejmujące obszar około 33 akrów. Miały 7,7 metra wysokości i zwieńczone były krenelażem oraz szerokim chodnikiem dla obrońców. Wzmocnione były nieznaną ilością baszt, zapewne w większości półokrągłych, otwartych od strony miasta i usytuowanych w miejscach załamania murów. Prawdopodobnie nie były one zbyt wysokie, co najwyżej przewyższały koronę muru obronnego o jedna kondygnację. Zachowana do dziś baszta narożna w zachodniej części obwodu otrzymała kształt półokrągły z wieloboczną nadbudową.
   Do miasta prowadziły cztery bramy: północna, południowa, zachodnia i wschodnia, przy czym północna była raczej mniejszą furtą wiodącą na podmiejskie pastwiska. Częściowo zachowana południowa była bramą osadzoną w czworobocznym budynku bramnym z jednym lub dwoma pomieszczeniami ponad przejazdem bramnym oraz dwoma flankującymi basztami mieszczącymi schody i dodatkowe pomieszczenia. Przejazd bramny posiadał 3,2 metra szerokości oraz około 6 metrów długości.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowała się spora część południowego fragmentu obwodu obronnego, w tym częściowo zachowana brama południowa i dwie baszty. Przetrwałe fragmenty muru są obecnie dużo niższe, dochodzą do około 4 metrów wysokości.

pokaż bramę południową na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., Medieval walled towns, Malvern 2013.

Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Cowbridge Town Walls.