Colwinston – kościół św Michała i Wszystkich Aniołów

Historia

Kościół św Michała i Wszystkich Aniołów w Colwinston został wzniesiony już w XII wieku. Pierwsza wzmianka źródłowa o miejscowej parafii dotyczy 1141  roku, kiedy to Maurice de Londres potwierdził donację dla świątyni. W XIII wieku kościół został powiększony o prezbiterium, a na początku XVI stulecia o kruchtę i wieżę, która została dodatkowo podwyższona w XVIII i XIX wieku. W 1879  roku budowla została odnowiona. Niestety w 1971 roku uległa pożarowi, co prawda szybko dokonano renowacji, lecz przy okazji po północnej stronie wzniesiono współczesną zakrystię.

Architektura

Kościół składa się z XII-wiecznej, prostokątnej nawy i krótszego oraz węższego prezbiterium po wschodniej stronie, które pochodzi z XIII stulecia. W zachodnią stronę nawy lekko wtopiona jest kwadratowa w planie wieża z końca XV lub początku XVI wieku. Po jej południowej stronie znajduje się wykusz mieszczący klatkę schodową, a zwieńczona jest parapetem na wspornikach i krenelażem. Południowe wejście do nawy otrzymało kruchtę, powstałą w tym samym okresie co wieża. W południowej ścianie prezbiterium zachowały się dwa pierwotne okna z XIII wieku, a po bokach łuku tęczowego dwie gotyckie nisze zwieńczone trójliściami, ze śladami średniowiecznych polichromii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael and All Angels A Grade I Listed Building in Colwinston, Vale of Glamorgan.