Coity – kościół św Marii

Historia

Kościół św Marii w Coity powstał w XIV wieku. W XVI stuleciu został przebudowany, wtedy powstała między innymi wieża. Poważną renowację przeprowadzono w 1860 roku.

Architektura

Kościół został wzniesiony w style angielskiego gotyku dekoracyjnego, na planie krzyża z wieżą na przecięciu nawy i transeptu. Wschodnie prezbiterium jest nieco niższe i węższe oraz krótsze niż nawa. Od strony południowej do nawy przylega kruchta. Kościół posiada dwu i trójdzielne ostrołukowe okna z maswerkami. Pojedynczy portal wejściowy znajduje się od strony zachodniej, dwa od strony południowej. Wszystkie części kościoła (nawa, prezbiterium, transept) pokryte są łupkowymi dachami dwuspadowymi. Wieża zwieńczona jest krenelażem na parapecie z wystających lekko wsporników.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego