Clynnog Fawr – kościół św Beuno

Historia

Kościół w Clynnog Fawr został zbudowany w stylu angielskiego gotyku wertykalnego w latach 1480-1486, a już na początku XVI stulecia został powiększony, między innymi o wieżę i zakrystię. Wcześniejsza świątynia która znajdowała się na tym miejscu została spalona przez wikingów, a następna zniszczona przez Normanów. Nowy kościół pod koniec XV wieku otrzymał godność kolegiaty, jako jeden z zaledwie sześciu w Walii. Był on ważnym przystankiem dla pielgrzymów zmierzających na wyspę Bardsey. Budowla była wielokrotnie restaurowana w różnych okresach, w tym między innymi w latach  1848-1856, 1913, 1924, 1926 i 1940.

Architektura

Kościół z końca XV wieku składał się z prostokątnej nawy i dwóch krótkich ramion transeptu. Na początku XVI stulecia zachodnia część nawy została przedłużona, a na jej końcu wzniesiono wieżę z dużymi, gotyckimi oknami z maswerkami na najwyższej kondygnacji i zwieńczoną ozdobnym krenelażem. Ozdobne blanki ciągną się także przez całą długość nawy i transept, a narożniki budowli zwieńczone są sterczynami. Po stronie północnej do nawy została dobudowana w XVI wieku dwupiętrowa zakrystia. Wewnątrz prezbiterium warte uwagi są stalle z około 1500 roku oraz średniowieczna drewniana skrzynia wydrążona z jednego kawałka jesionu, służącą do zbierania datków ofiarowanych przez pielgrzymów. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się zegar słoneczny datowany na koniec X wieku, początek XII wieku. Kościół połączony jest korytarzem z położoną obok XVI-wieczną kaplicą, która według tradycji znajduje się na miejscu wczesnośredniowiecznej pustelni św Beuno.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa walesdirectory.co.uk, St Beuno’s Church.

Strona internetowa wikipedia.org, Clynnog Fawr.