Chirk – kościół św Marii

Historia

   Kościół w Chirk został zbudowany w XII wieku, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej świątyni poświęconej św. Tysilio. Najwcześniejsze pisemne zapisy o kościele pochodzą z 1163 roku. Około 1475 roku pierwotną normańską budowlę przebudowano w stylu angielskiego gotyku wertykalnego. Nowożytne remonty i renowacje zaczęto przeprowadzać na początku XIX wieku. Kościół został częściowo przebudowany po zniszczeniu przez pożar w 1853 roku, a dalsze prace konserwatorskie przeprowadzono w 1877 roku.

Architektura

   Pierwotny, romański kościół był prostą, orientowaną budowlą na planie prostokąta, składającą się z jednej nawy bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. W drugiej połowie XV wieku dobudowana została nawa północna i przylegająca do niej od strony zachodniej czworoboczna wieża, wzmocniona w narożnikach uskokowymi, ukośnie usytuowanymi przyporami. Przekształcono wówczas także okna na większe, gotyckie, zamknięte ostrołukami, wypełnione trój i czwórdzielnymi maswerkami, przeważnie zwieńczonymi trójliśćmi i pięcioliśćmi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Wolverhampton 1993.

Strona internetowa chirk.com, The Parish Church of St Mary, Chirk.
Strona internetowa cpat.org.uk,Church of St Mary, Chirk.