Chepstow – kościół św Marii

Historia

   Kościół św. Marii w Chepstow powstał przed 1071 rokiem jako świątynia klasztoru benedyktynów, ufundowanego przez Williama FitzOsberna i jego syna Rogera de Breteuila, drugiego earla Hereford. W miarę gdy Chepstow rozwijało się jako osada targowa i port wokół zamku, nawa świątyni zaczęła być używana jako kościół parafialny. Klasztor pomyślnie rozwijał się przez cały okres średniowiecza, rozkwit zakończyła dopiero kasata zakonu w 1536 roku. Większość budynków klasztornych, a także chór kościoła i krużganki zostały wówczas zburzone. Kolejna katastrofa przyszła w 1701 roku, kiedy to podczas wichury zawaliła się środkowa wieża, niszcząc przy tym ramiona transeptu. Podczas odbudowy, zamiast odtworzyć pierwotny wygląd, postanowiono zbudować niewysoką wieżę po zachodniej stronie nawy. Jeszcze większe zmiany w średniowiecznej budowli nastąpiły w XIX wieku. Usunięto wówczas nawy boczne i przebudowano część wschodnią oraz ramiona transeptów. Dalsze prace, częściowo mające na celu przywrócenie normańskiego charakteru nawy, rozpoczęto w 1890 roku, lecz zostały one przerwane i zaniechane w 1913 roku.

Architektura

   Pierwotny kościół klasztorny został zbudowany z lokalnego żółtego piaskowca. Posiadał długą, sklepioną, sześcioprzęsłową nawę i bogato zdobiony romański, zachodni portal wejściowy z początku XII wieku. W okresie od XIII do początku XVI wieku budowla rozrosła się do trójnawowej bazyliki z dwoma ramionami transeptu i centralnie umieszczoną wieżą na przecięciu naw.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Burton J., Stöber K., Abbeys and Priories of Medieval Wales, Chippenham 2015.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa wikipedia.org, Priory Church of St Mary, Chepstow.