Castell Prysor – zamek

Historia

   Jedyna pisemna wzmianka źródłowa o Prysor odnotowana została w 1284 roku, w czasie gdy podróżujący przez świeżo zdobyte Gwynedd król Edward I wystawił tam dokument. Niewielki zamek prawdopodobnie zbudowany został dużo wcześniej, w czasach gdy walijscy władcy byli jeszcze niezależni. Być może nastąpiło to w okresie po śmierci Owaina Gwynedd w 1170 roku, gdy załamała się władza centralna na terenach północnej Walii, a kronikarz Gerald (Giraldus Cambrensis) odnotował, iż wówczas walijscy książęta wybudowali dużo murowanych zamków. Usytuowanie Castell Prysor sprawiało, iż mógł on strzec drogi przez dolinę oraz granicy jednego z małych władztw. Nie wiadomo kiedy Castell Prysor zostało zniszczone lub porzucone.

Architektura

   Zamek zbudowany został na naturalnym pagórku usytuowanym na szerokim zboczu opadającym do doliny Prysor. Pagórek o wysokości około 7,5 metrów (według alternatywnych danych 15-25 metrów), średnicy 40-50 metrów i bardzo stromych, pokrytych głazami i skalnymi wychodniami stokach, stał się podstawą cylindrycznej w planie budowli o średnicy nieco mniejszej niż 12 metrów, przypuszczalnie wieży, wzniesionej z kamieni łączonych glinianą zaprawą. Po północnej stronie kopca kolejny, ale dużo mniejszy naturalny pagórek o wysokości około 2 metrów, wykorzystano pod budowę kamiennego muru otaczającego obszar wielkości około 18 x 15 metrów. Było to zbyt mało na podzamcze, ale wystarczająco dużo by utworzyć rodzaj przedbramia przed wjazdem do wieży. Jeszcze dalej funkcjonował ogrodzony przygródek wielkości 20 x 9 metrów, na którym znajdowały się dwa prostokątne w planie budynki.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczny jest jedynie pagórek powiększony zwałowiskami kamieni zawalonej budowli oraz relikty budowli u jego podstawy. Znajduje się on na prywatnym terenie bez prowadzącej do niego ścieżki, ale jest widoczny z pobliskiej drogi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Davis P.R., Forgotten Castles of Wales and the Marches, Eardisley 2021.
Davis P.R., Towers of Defiance. The Castles & Fortifications of the Princes of Wales, Talybont 2021.
Salter M., The castles of North Wales, Malvern 1997.