Castell Henllys – osada z epoki żelaza

Historia

   Ufortyfikowana osadę Castell Henllys  wzniesiono w epoce żelaza, datowanej na około 600 rok p.n.e. Zasiedlenie zostało przerwane mniej więcej na początku naszej ery i powtórzone w późnym okresie rzymskim. Wtedy na uboczu założono małe gospodarstwo rzymsko-brytońskie. Późniejsza odbudowa grodu miała zapewne związek z irlandzkimi osadnikami w okresie porzymskim. Ślady ognia przy bramie i duże ilości kamieni do proc wskazują na działania wojenne na obszarze grodu.

Architektura

   Osada zajmowało śródlądowy cypel wzgórza o wymiarach 74×88 metrów, chronionego od północno-zachodniej strony podwójnym wałem i rowem oraz palisadą lub częstokołem na całym obwodzie. Brama składała się z długiego kamiennego korytarza z dwoma okrągłymi komorami w jego ciągu, które mogły służyć za miejsce przebywania straży grodu i drewnianą wieżą lub jakąś formą pomostu obronnego. Wewnątrz osady znajdowały się okrągłe domostwa, które były standardową formą budownictwa mieszkalnego w Brytanii od epoki brązu przez cały epokę żelaza, a na niektórych obszarach aż po okres porzymski. Budowane były z kamienia, gliny lub z drewnianych pali o średnicy od 5 do ponad 15 metrów. Ich wysokie, stożkowate, pozbawione otworów dachy, zapewne służyły do nieszkodliwego pozbywania się dymu z paleniska, który powoli wylatywał przez poszycie.

Stan obecny

   W wyniku prowadzonych od ponad dwudziestu lat wykopalisk archeologicznych, w Castell Henllys zrekonstruowane zostały na pierwotnych fundamentach kryte strzechą budynki z epoki żelaza. Okrągłe domy odtworzono wykorzystując szeroką gamę materiałów, w tym drewno wiele rodzajów i rozmiarów trzciny, gliny, łajna oraz liny. Obecnie odtworzono cztery domy i jeden spichlerz. Chociaż są one główną atrakcją, w Castell Henllys znajduje się także centrum turystyczne z interaktywnymi wystawami oraz sklepem i kawiarnią.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Cunliffe B., Iron Age Britain, London 1995.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Castell Henllys hillfort.
Strona internetowa historic-uk.com, Castell Henllys Iron Age Fort.