Castell Henllys – osada z epoki żelaza

Historia

   Ufortyfikowana osadę Castell Henllys  wzniesiono w epoce żelaza, datowanej na około 600 rok p.n.e. Zasiedlenie zostało przerwane mniej więcej na początku naszej ery i powtórzone w późnym okresie rzymskim. Wtedy na uboczu założono małe gospodarstwo rzymsko-brytońskie. Późniejsza odbudowa grodu miała zapewne związek z irlandzkimi osadnikami w okresie porzymskim. Ślady ognia przy bramie i duże ilości kamieni do proc wskazują na działania wojenne na obszarze grodu.

Architektura

   Osada zajmowało śródlądowy cypel wzgórza o wymiarach 74×88 metrów, chronionego od północno-zachodniej strony podwójnym wałem i rowem oraz palisadą lub częstokołem na całym obwodzie. Brama składała się z długiego kamiennego korytarza z dwoma okrągłymi komorami w jego ciągu, które mogły służyć za miejsce przebywania straży grodu i drewnianą wieżą lub jakąś formą pomostu obronnego. Wewnątrz osady znajdowały się okrągłe domostwa, które były standardową formą budownictwa mieszkalnego w Brytanii od epoki brązu przez cały epokę żelaza, a na niektórych obszarach aż po okres porzymski. Budowane były z kamienia, gliny lub z drewnianych pali o średnicy od 5 do ponad 15 metrów. Ich wysokie, stożkowate, pozbawione otworów dachy, zapewne służyły do nieszkodliwego pozbywania się dymu z paleniska, który powoli wylatywał przez poszycie.

Stan obecny

   W wyniku prowadzonych od ponad dwudziestu lat wykopalisk archeologicznych, w Castell Henllys zrekonstruowane zostały na pierwotnych fundamentach kryte strzechą budynki z epoki żelaza. Okrągłe domy odtworzono wykorzystując szeroką gamę materiałów, w tym drewno wiele rodzajów i rozmiarów trzciny, gliny, łajna oraz liny. Obecnie odtworzono cztery domy i jeden spichlerz. Chociaż są one główną atrakcją, w Castell Henllys znajduje się także centrum turystyczne z interaktywnymi wystawami oraz sklepem i kawiarnią.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Cunliffe B., Iron Age Britain, London 1995.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Castell Henllys hillfort.
Strona internetowa historic-uk.com, Castell Henllys Iron Age Fort.