Castell Henllys – gród

Historia

   Castell Henllys  to ważne stanowisko archeologiczne na miejscu grodu z epoki żelaza datowanego na około 600 rok p.n.e. Zasiedlenie zostało przerwane mniej więcej na początku naszej ery i powtórzone w późnym okresie rzymskim. Wtedy na uboczu założono małe gospodarstwo rzymsko-brytońskie. Późniejsza odbudowa grodu miała zapewne związek z irlandzkimi osadnikami w okresie porzymskim. Ślady ognia przy bramie i duże ilości kamieni do proc wskazują na działania wojenne na obszarze grodu.

Architektura

   Osiedle zajmowało śródlądowy cypel wzgórza o wymiarach 74×88 metrów, chronionego od północno-zachodniej strony podwójnym wałem i rowem oraz palisadą lub częstokołem na całym obwodzie. Brama składała się z długiego kamiennego korytarza z dwoma okrągłymi komorami w jego ciągu i drewnianą wieżą lub jakąś formą pomostu obronnego. Komory mogły służyć za miejsce przebywania straży grodu. Wewnątrz osiedla znajdowały się okrągłe domy, których dzisiejsze wersje znajdują się na ich pierwotnych miejscach. Okrągłe domy były standardową formą budownictwa mieszkalnego w Wielkiej Brytanii od epoki brązu przez cały epokę żelaza, a na niektórych obszarach aż po okres porzymski. Budowane były z kamienia, gliny lub z drewnianych pali o średnicy od 5 do ponad 15 metrów. Ich wysokie, stożkowate, pozbawione otworów dachy, zapewne służyły do nieszkodliwego pozbywania się dymu z paleniska, który powoli wylatywał przez poszycie.

Stan obecny

    W wyniku prowadzonych od ponad dwudziestu lat wykopalisk archeologicznych, w Castell Henllys zrekonstruowane zostały na pierwotnych fundamentach, kryte strzechą budynki z epoki żelaza. Okrągłe domy odtworzono wykorzystując szeroką gamę materiałów, w tym drewno wielu rodzajów i rozmiarów, trzcinę, glinę, łajno oraz liny. Obecnie odtworzono cztery domy i jeden spichlerz. Chociaż są one główną atrakcją, w Castell Henllys znajduje się także centrum turystyczne z interaktywnymi wystawami oraz sklepem i kawiarnią.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, Castell Henllys hillfort.
Strona internetowa historic-uk.com, Castell Henllys Iron Age Fort.