Carndochan – zamek

Historia

   Zamek Carndochan został prawdopodobnie wybudowany przez Llywelyna Wielkiego w latach 1215-1230. Twierdza broniła wschodniej granicy Gwynedd i ważnego szlaku, który biegł przełęczą między Bala i Dolgellau, a także zapewniała ochronę dla królewskich stad wypasanych na wyżynnych pastwiskach. Nie jest wiadome do kiedy zamek funkcjonował. Wykopaliska z XIX wieku odkryły poczerniałą ziemię, kości i węgiel drzewny, co sugeruje, że koniec warowni wiązał się z pożarem i gwałtownym zniszczeniem.

Architektura

   Obwód murów obronnych zamku zakreślał w przybliżeniu owalny kształt. Wzmocniony był podkowiastą wieżą po stronie południowej i bardziej wysuniętą poza obwód podkowiastą wieżą po stronie południowo – zachodniej. Ta druga oprócz obrony najbardziej dogodnego podejścia na wzgórze, zapewne pełniła także funkcje mieszkalne z racji zajmowania dużej przestrzeni. Przed jej czołem wyciosano w skale przekop. Północno – wschodniego fragmentu obwarowań chroniła wieża cylindryczna, górująca nad stokami opadającymi ku dolinie Lliw. Centralne miejsce zamku zajmował kwadratowy w planie budynek, prawdopodobnie wieża lub donżon. Jego mury prezentowały lepszą jakość murarską, dlatego być może zostały wzniesione na innym etapie budowy zamku, albo zatrudniono tylko do jego budowy lepiej wykwalifikowanych murarzy. Nie zachowały się ślady bramy wjazdowej, lecz hipotetycznie można ją umieścić w części gdzie stok był łagodniejszy, w pobliżu wieży południowej.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych przetrwały jedynie relikty murów i wieży południowej o maksymalnej wysokości dochodzącej do 2 metrów. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Davis P.R., Castles of the Welsh Princes, Talybont 2011.

Strona internetowa archwilio.org.uk, Castell Carndochan, Dolhendre.
Strona internetowa castlewales.com, Carndochan castle.