Cardiff – kościół św Jana

Historia

Kościół został wybudowany w 1180 roku jako kaplica dla większej świątyni św. Marii, założonej przez benedyktynów z opactwa Tewkesbury. W 1404 roku w czasie walijskiego buntu Owaina Glyndŵra został poważnie uszkodzony. Z tego powodu w drugiej połowie XV wieku (1453) został naprawiony i przy okazji przebudowany. Wówczas wzniesiono wieżę po stronie zachodniej w stylu angielskiego gotyku wertykalnego. Od XVII wieku pełnił funkcję kościoła parafialnego. W XIX wieku dokonano jego znaczącej rozbudowy, dodając dodatkową zewnętrzną północną i południową nawę oraz zakrystię.

Architektura

Kościół z XV wieku składał się z pięcioprzęsłowego, trójnawowego korpusu, czteroprzęsłowego prezbiterium i zachodniej wieży. Wieża, która od XV wieku jest jednym z najcharakterystyczniejszych miejsc w mieście, jest wybitnym przykładem gotyku wertykalnego. Posiada narożne, wielostopniowe przypory, ostrołukowe okna z maswerkami i zwieńczenie w postaci ozdobnego krenelażu z maswerkami i sterczynami. Od strony północno – wschodniej w mniejszej wieżyczce umieszczono spiralną klatkę schodową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa wikipedia.org, St John the Baptist Church, Cardiff.