Camrose – kościół św Ismaela

Historia

   Kościół w Camrose po raz pierwszy wspomniano w źródłach pisanych w 1291 roku w Taxatio Ecclesiastica, spisie kościelnego majątku stworzonym w celach podatkowych. W XIV lub XV wieku został przebudowany i powiększony o boczne kaplice oraz wieżę. Nowożytne renowacje przeprowadzano w latach 1877–1883 i w 1883–1884. W ich trakcie częściowo odtworzono krenelaż wieży oraz wymieniono na neogotyckie okna nawy i portal północny. Wymiany nie uniknęła wówczas także dębowa więźba dachowa. W 2000 roku kościół został dotknięty przez pożar, po którym rok później został poddany renowacji.

Architektura

   Kościół powstał jako wyjątkowo długa budowla składająca się z czteroprzęsłowej nawy na planie prostokąta, trójprzęsłowego prezbiterium zamkniętego od wschodu prostą ścianą oraz dwupiętrowej wieży po stronie zachodniej. Po stronie południowej i północnej pierwotnie znajdowały się jeszcze kaplice o formie transeptu, dobudowane w XIV lub XV wieku. W północnym narożniku wieży w XVI wieku umieszczono masywną klatkę schodową, a całość zwieńczono przedpiersiem i krenelażem na wystających wspornikach. Do odpływu wody deszczowej służył kanał zakończony XV-wiecznym gargulcem. Oświetlenie kościoła pierwotnie zapewniały wąskie okna lancetowate, przy czym ściana północna prezbiterium jako jedyna pozbawiona była jakichkolwiek otworów. Wewnątrz prezbiterium umieszczono XIV-wieczną piscinę ze zwieńczeniem w ośli grzbiet, natomiast we fragment ściany przy łuku tęczowym wmurowany został rzeźbiony wczesnośredniowieczny kamień. Wnętrze nawy i prezbiterium przykrywała otwarta więźba dachowa, natomiast pomieszczenie w przyziemiu wieży zostało podsklepione.

Stan obecny

   Kościół pomimo wiktoriańskiej renowacji, która wymieniła dużą część średniowiecznych okien oraz portal północny, a także pomimo niedawnego pożaru (zniszczył on głównie XIX-wieczną więźbę dachową), jest dziś dobrym przykładem średniej wielkości późnośredniowiecznej budowli sakralnej, typowej dla południowo – zachodnich terenów Walii (Pembrokeshire). W jego wnętrzu zachowała się XII-wieczna chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Ishmael A Grade II* Listed Building in Camrose, Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Ismael’s Church, Camrose.