Caerhun – kościół św Marii

Historia

Kościół św. Marii w Caerhun prawdopodobnie został zbudowany w XIII wieku przez cystersów z opactwa Maenan. Wzniesiono go w obrębie wałów rzymskiego fortu Canovium. W XV wieku świątynia została przebudowana i powiększona. W 1591 roku do budowli dostawiona została kaplica, ufundowana, według widocznej łacińskiej inskrypcji, przez Edwarda Williamsa i jego żonę Grace.

Architektura

Kościół został wzniesiony z miejscowego, nieobrobionego kamienia, ale zawiera także szereg czerwonych bloków z piaskowca, prawdopodobnie pochodzenia rzymskiego z ruin fortu Canovium. Dach natomiast został pokryty łupkami. Budowla składa się z prostej długiej nawy i niewyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. W XV wieku przebudowano zachodnią fasadę, a od wschodu świątynię przedłużono o prezbiterium. Pod koniec XVI wieku na południowej stronie wschodniego fragmentu kościoła dobudowano prostokątną kaplicę. Nawa i prezbiterium została zwieńczona wspaniałym XIV lub XV wiecznym drewnianym stropem o łukowo wygiętych jętkach. Z najstarszego wyposażenia zachowała się kamienna chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa caruconwy.com, St. Mary’s Church in Caerhun.
Strona internetowa walesdirectory.co.uk, St Mary’s Church Caerhun.