Bryngwyn – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała prawdopodobnie zbudowany został w XIII wieku. W XIV stuleciu oraz na przełomie XV i XVI wieku przechodził remonty i mniejsze prace dostosowujące go do zmieniającej się stylistyki gotyckiej, w trakcie których wstawiano nowe okna, dobudowano kruchtę oraz wymieniano więźbę dachową. Wielką wiktoriańską renowację kościoła przeprowadzono w 1874 roku.

Architektura

   Średniowieczny kościół składał się z obszernej, szerokiej nawy na planie prostokąta, oraz nieco węższego, niższego i krótszego prezbiterium, także zbudowanego na planie prostokąta. Wejście umieszczono w zachodniej części południowej ściany nawy w ostrołucznym, profilowanym portalu, od XV wieku osłoniętym kruchtą z bocznymi siedziskami. Wnętrze kościoła początkowo oświetlały niskie i wąskie otwory lancetowate, grupowane po dwa obok siebie. W XIV wieku wprowadzono większe okna ostrołuczne, zamknięte trójliśćmi, przy czym tradycyjnie największym, z najbogatszym  maswerkiem, był ostrołuczny otwór wschodni w prezbiterium, mający za zadanie oświetlać ołtarz. Późnogotyckie okna z XV i XVI wieku osadzano też w czworobocznych ościeżach dzielonych laskami na trzy otwory ze zwieńczeniami w ośle grzbiety lub trójliście. Wnętrze kościoła przykryte zostało otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

   Kościół pomimo zainstalowania na jego nawie nowożytnej wieżyczki oraz wymiany części okien, zachował średniowieczną formę. Zarówno w nawie, jak i prezbiterium przetrwały pary lancetowatych okien z końca XIII wieku, duże okno północne prezbiterium pochodzi z XIV wieku, a wewnątrz prezbiterium przetrwała więźba dachowa z przełomu XV i XVI wieku. Oryginalna jest także dębowa więźba dachowa kruchty. Niestety w XIX wieku wymieniona została cała arkada tęczy. W środku prezbiterium przechowywany jest zdobiony kamień z VII-IX wieku oraz kamień z surowo wyciosaną postacią kobiety z dwóch stron. W kościele zachował się również jeden z najstarszych w Walii dzwonów, datowany na XIII wiek.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, III County of Radnor, London 1913.