Bryn Cader Faner – kromlech

Historia

   Bryn Cader Faner to krąg ustawionych pionowo kamieni (cairns) z epoki brązu, prawdopodobnie z  końca trzeciego tysiąclecia p.n.e. Celtycka nazwa prawdopodobnie oznacza “wzgórze z krzesłem z flagą” lub “wzgórze tronu z flagą”. Miejsce to zostało uszkodzone przez poszukiwaczy skarbów w XIX wieku, którzy zostawili w środku otwór wskazujący położenie cmentarza lub grobu. Niestety dodatkowe szkody zostały poczynione przed II wojną światową, kiedy to armia brytyjska usunęła niektóre kamienie po wschodniej stronie, a pozostałe używała jako tarcze strzeleckie.

Architektura

   Średnica kręgu składającego się z 18 ustawionych pionowo kamieni wynosi 8,7 metra. Umieszczone zostały one na niewielkim kopcu grobowym (cairn) usypanym z drobnych kamyków, wewnątrz którego osadzony został skrzyniowy pochówek (cist). Wszystkie kamienie kręgu są obecnie mocno pochylone w stronę zewnętrzną, na charakterystyczny kształt zbliżony wyglądem do zębów. Pierwotnie kamieni mogło być około 30, z których każdy miał długość około 2 metrów.

Stan obecny

   Kamienny krąg zachował się w zaskakująco dobrym stanie, nawet pomimo zniszczeń dokonanych w czasach nowożytnych. Uważany jest za jeden z najbardziej imponujących megalitycznych zabytków w Walii. Wstęp na jego teren jest wolny, lecz by go zobaczyć trzeba przejść około 6,5 km przez częściowo bagnisty teren.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.

Strona internetowa megalithic.co.uk, Bryn Cader Faner.
Strona internetowa snowdoniaguide.com, Bryn Cader Faner Cairn Circle.