Bryn Cader Faner – kromlech

Historia

   Bryn Cader Faner to krąg ustawionych pionowo kamieni (cairns) z epoki brązu, prawdopodobnie z  końca trzeciego tysiąclecia p.n.e. Celtycka nazwa prawdopodobnie oznacza „wzgórze z krzesłem z flagą” lub „wzgórze tronu z flagą”. Miejsce to zostało uszkodzone przez poszukiwaczy skarbów w XIX wieku, którzy zostawili w środku otwór wskazujący położenie cmentarza lub grobu. Niestety dodatkowe szkody zostały poczynione przed II wojną światową, kiedy to armia brytyjska usunęła niektóre kamienie po wschodniej stronie, a pozostałe używała jako tarcze strzeleckie.

Architektura

   Średnica kręgu składającego się z 18 ustawionych pionowo kamieni wynosi 8,7 metra. Umieszczone zostały one na niewielkim kopcu grobowym (cairn) usypanym z drobnych kamyków, wewnątrz którego osadzony został skrzyniowy pochówek (cist). Wszystkie kamienie kręgu są obecnie mocno pochylone w stronę zewnętrzną, na charakterystyczny kształt zbliżony wyglądem do zębów. Pierwotnie kamieni mogło być około 30, z których każdy miał długość około 2 metrów.

Stan obecny

   Kamienny krąg zachował się w zaskakująco dobrym stanie, nawet pomimo zniszczeń dokonanych w czasach nowożytnych. Uważany jest za jeden z najbardziej imponujących megalitycznych zabytków w Walii. Wstęp na jego teren jest wolny, lecz by go zobaczyć trzeba przejść około 6,5 km przez częściowo bagnisty teren.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire. County of Merioneth, London 1921.