Bronllys – kościół św Marii

Historia

   Kościół św. Marii w Bronllys został wzniesiony w XII-XIII wieku, prawdopodobnie przez możną rodzinę Clifford, która wzniosła również pobliski zamek. Kościół i jego majątek zostały później przyznane klasztorowi Clifford w Herefordshire, którego był własnością aż do reformacji. W XIV wieku świątynia została przebudowana, a pierwsza wzmianka o plebanie pojawiła się w 1400 roku, kiedy to David Gomod został mianowany na to stanowisko. W 1887 roku kościół przeszedł gruntowną przebudowę, zachowując jedynie nieliczne fragmenty oryginalnych ścian. Także dach i elementy wyposażenia zostały wymienione w tamtym czasie, nadając budowli wiktoriański charakter. Szczęśliwie przebudowę przetrwała wolnostojąca dzwonnica, która została jedynie odnowiona w 1938 roku.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z czerwonego i szarego lokalnego kamienia. Składał się z pojedynczej prostokątnej nawy i węższego oraz krótszego prezbiterium. Po stronie północnej została dobudowana drewniana kruchta na kamiennej podstawie z XV lub XVI wieku. Po północno – wschodniej stronie prezbiterium wzniesiono w okresie średniowiecza wolnostojącą dzwonnicę. Otrzymała ona czterospadowy dach i dwustopniowe, przedzielone odsadzką ściany wzniesione na planie kwadratu. Wewnątrz mury zostały otynkowane i pomalowane.

Stan obecny

   Z pierwotnej budowli XIX-wieczną przebudowę przetrwała w całości jedynie zachodnia ściana nawy i zachodni fragment prezbiterium, jednak układ murów zapewne powtarza pierwotny, średniowieczny wygląd kościoła. Wewnątrz zachował się oryginalny portal kapłański z XIV wieku oraz arkada tęczy. Średniowieczne wyposażenie kościoła obejmuje czternastowieczną chrzcielnicę oraz lektorium z około 1450-1500 roku, którego trzy segmenty są przestawione, aby oddzielać zakrystię.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St. Mary. A Grade II Listed Building in Bronllys, Powys.
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Mary, Bronllys.