Bridgend – Stary Most

Historia

Uważa się, że Stary most (Yr Hen Bont) w Bridgend został zbudowany około 1425 roku. Wzmianki na temat mostu pochodzą z lat 1444 i 1452. Do czasu jego wybudowania podróżni przeprawili się przez rzekę po północnym brodzie, między osadami Oldcastle, Nolton i Newcastle. Miasto, które rozwinęło się na wschodnim krańcu mostu zostało nazwane Bridgend i zaczęło wchłaniać powyższe osady. W 1775 roku powódź zniszczyła zachodnie nadbrzeże rzeczne, uszkadzając dwa łuki mostu po zachodniej stronie rzeki. Zostały one wówczas przebudowane jako pojedynczy łuk o podwójnej rozpiętości. Kolejne łuki zniknęły gdy zabudowa miejska wkroczyła na brzeg rzeki. Wschodni kraniec mostu został połączony z tylnymi budynkami, które zostały wzniesione przed 1830 rokiem. W 1920 roku zamknięto na moście ruch pojazdów mechanicznych, pozostawiając go jako kładkę dla pieszych.

Architektura

Pierwotna średniowieczna konstrukcja była pięcioprzęsłowa z trzema łukami rzecznymi zbudowanymi z klińców i mniejszymi łukami przeciwpowodziowymi na każdym brzegu. Izbice miały proste, spiczaste kształty. Dwa widoczne łuki rozciągają się na 13,7 metra po stronie zachodniej i 6,9 metra po wschodniej stronie mostu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Old Bridge, Bridgend.