Bridgend – Stary Most

Historia

   Uważa się, że Stary most (Yr Hen Bont) w Bridgend został zbudowany około 1425 roku. Pierwsze wzmianki na jego temat pojawiły się w źródłach pisanych z lat 1444 i 1452. Do czasu wybudowania mostu podróżni przeprawili się przez rzekę północnym brodem, między osadami Oldcastle, Nolton i Newcastle. Miasto, które rozwinęło się na wschodnim krańcu mostu zostało nazwane Bridgend i zaczęło wchłaniać powyższe osady.
  
W 1775 roku powódź zniszczyła zachodnie nadbrzeże rzeczne, uszkadzając dwa łuki mostu po zachodniej stronie rzeki. Zostały one wówczas przebudowane jako pojedynczy łuk o podwójnej rozpiętości. Kolejna, wschodnia arkada zniknęła gdy zabudowa miejska wkroczyła na brzeg rzeki. Wschodni kraniec mostu został połączony z tylnymi budynkami, które zostały wzniesione przed 1830 rokiem. W 1920 roku zamknięto na moście ruch pojazdów mechanicznych, pozostawiając go jako kładkę dla pieszych.

Architektura

   Pierwotna średniowieczna konstrukcja była pięcioprzęsłowa z trzema łukami rzecznymi zbudowanymi z klińców i mniejszymi arkadami przeciwpowodziowymi na każdym brzegu (woda obejmowała je jedynie podczas podwyższonego poziomu rzeki). Izbice miały proste, spiczaste kształty. Dwa widoczne łuki rozciągają się na 13,7 metra po stronie zachodniej i 6,9 metra po wschodniej stronie mostu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., Medieval Bridges, Malvern 2015.

Strona internetowa wikipedia.org, Old Bridge, Bridgend.