Brecon – kościół św Marii

Historia

   Pierwotny kościół powstał w XII wieku jako świątynia filialna opactwa benedyktyńskiego św. Jana, czyli późniejszej katedry w Brecon. Z 1200 roku zachowała się informacja o przekazaniu przez radę miejską 12 pensów na knot do palenia w trakcie mszy za duszę ofiarodawców. W XIV wieku kościół został gruntownie przebudowany oraz powiększony o wieżę w 1521 roku, ufundowaną przez Edwarda Stafforda, księcia Buckingham. Na początku XIX wieku oraz następnie w 1857 roku budowlę poddano renowacji.

Architektura

   Pod koniec średniowiecza kościół składał się z dwóch naw na planie wydłużonego prostokąta, przy czym z nawy głównej nie wydzielono zewnętrznie prezbiterium, a nawa południowa była nieznacznie krótsza. Po stronie północno – wschodniej znajdowała się kaplica szewców z której portal prowadził do zakrystii, natomiast po stronie zachodniej do nawy głównej dostawiona została czworoboczna wieża o wysokości 27 metrów. W jej północno – wschodnim narożnik usytuowano wieloboczną wieżyczkę mieszczącą klatkę schodową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa historypoints.org, St Mary’s Church, Brecon.
Strona internetowa stmarysbrecon.org.uk, History.