Brecon – klasztor benedyktyński z kościołem św Jana

Historia

   Kościół św. Jana został zbudowany z inicjatywy Bernarda de Neufmarché, normandzkiego rycerza, który podbił walijskie królestwo Brycheiniog w 1093 roku. Według tradycji podarował on świątynię jednemu ze swoich zwolenników, Rogerowi, mnichowi z opactwa Battle, który miał założyć przy niej benedyktyński klasztor. Bardziej prawdopodobne jest jednak, iż to Bernard ufundował klasztor wzorując się na Wilhelmie Zdobywcy i jego pomniku zwycięstwa odniesionego w bitwie pod Hastings, jakim było opactwo Battle. Klasztor w Brecon miałby ugruntowywać pozycję Bernarda jako zdobywcy Walii.
  
Pierwszym przeorem w Brecon był Walter, mnich właśnie z opactwa Battle. Bernard de Neufmarché obdarzył klasztor ziemiami, prawami i dziesięcinami z okolic oraz młynem na rzece Usk i dwoma kolejnymi młynami na Honddu. Po jego śmierci patronat przeszedł na hrabiów Hereford, przyczyniając się do jeszcze większego rozwoju konwentu. Kościół klasztorny został przebudowany i rozbudowany w stylu gotyckim około 1215 roku, za panowania króla Jana. Kolejne prace nad powiększaniem budowli prowadzono pod koniec XIII i w XIV wieku. Dachy, drewniane stropy i zwieńczenie wieży świątyni zostały wzniesione w XVI stuleciu.
  
W średniowieczu kościół klasztorny otaczała sława, ponieważ posiadał imponujące, pozłacane lektorium, oddzielające nawę od prezbiterium, które było obiektem pielgrzymek i czci, dopóki nie zostało zniszczone w okresie reformacji. W 1538 roku klasztor benedyktyński został rozwiązany, przeor został zwolniony, a kościół klasztorny został kościołem parafialnym. Niektóre z okolicznych budynków zostały przystosowane do użytku świeckiego, a inne, takie jak krużganki, zostały zburzone.
   W XIX wieku kościół był w złym stanie i tylko nawa była w użyciu. Niewielkie naprawy przeprowadzono w 1836 roku, ale poważna renowacja kościoła rozpoczęła się dopiero w latach 60-tych XIX wieku. Wieża z powodu pojawiających się pęknięć została wzmocniona w 1914 roku. W 1923 roku kościół uzyskał uzyskał rangę katedry.

Architektura

   Kościół klasztorny św. Jana w swej dojrzałej, późnośredniowiecznej formie osiągnął kształt bazyliki na planie krzyża łacińskiego z dwoma ramionami transeptu i masywną wieżą na przecięciu naw. Z początku XIII wieku pochodziło prezbiterium, ramiona transeptu i wieża, podwyższona około 1510-1520. Trójnawowy korpus o pięciu przęsłach w stylu angielskiego gotyku dekoracyjnego został wzniesiony nieco później, na przełomie XIII i XIV wieku.
   Nawa południowa otrzymała mniejszą o jedno przęsło długość, przez co fasada zachodnia stała się niesymetryczna. W utworzonym w ten sposób uskoku murów umieszczono wejście do nawy głównej. Drugie, prowadzące do nawy północnej umieszczono w XIV-wiecznej kruchcie na wysokości drugiego od zachodu przęsła. Obie nawy boczne oraz nawa główna oświetlane były dużymi oknami ostrołucznymi z trójdzielnymi maswerkami. Wnętrza nie udało się zasklepić, wieńczyła go drewniana, otwarta więźba dachowa.
   W XIV wieku do północnej ściany prezbiterium dostawiona została okazała kaplica Havarda. W okresie średniowiecza kościół posiadał więcej kaplic, które umieszczone były w oddzielonych wówczas od nawy głównej nawach bocznych, wewnątrz ich wschodnich przęseł. Do dzisiaj jedyna zachowana z nich to północna kaplica Keyna, pierwotnie kaplica gildii szewców.
   Nie zachowały się precyzyjne opisy konstrukcji pozłacanego lektorium oddzielającego nawę od prezbiterium. O jego skali i rozmiarach dają jedynie pogląd, zachowane na zakończeniu nawy powyżej ambony i na przeciwległej ścianie, ślady przejść dających dostęp do górnej części lektorium oraz kamienne konsole służące do podtrzymywania jego konstrukcji nośnej. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się natomiast piękna, rzeźbiona, kamienna chrzcielnica z XII wieku oraz największy w Walii kamień, wydrążony do przechowywania oleju potrzebnego do zapalania ognia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Burton J., Stöber K., Abbeys and Priories of Medieval Wales, Chippenham 2015.
Salter M., Abbeys, priories and cathedrals od Wales, Wolverhampton 2012.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Cathedral Church of St John the Evangelist. A Grade I Listed Building in Brecon, Powys.