Boulston – kościół parafialny

Historia

   Kościół w Boulston o nieznanym dziś wezwaniu  zbudowany został w XIII wieku, a pod koniec średniowiecza nieznacznie powiększony o boczne kaplice z inicjatywy rodu Wogan. W 1843 roku został gruntownie odnowiony w stylistyce wiktoriańskiej (neogotyckiej), lecz pomimo tego w kolejnych latach popadł w zaniedbanie i ostatecznie w ruinę.

Architektura

   Kościół wraz z osadą usytuowano w zakolu rzeki Western Cleddau. Pierwotnie był on typową średniowieczną, wiejską świątynią, składającą się z prostokątnej w planie pojedynczej nawy i nieco węższego oraz krótszego prezbiterium po stronie wschodniej, wzniesionego na rzucie prostokąta. Obie części łączyły się stosunkowo wąską, ostrołuczną arkadą. Prawdopodobnie w XV wieku od północy i południa zachodnia część prezbiterium powiększona została o dwie płytkie kaplice, czy też wnęki na nagrobki. Otrzymały one takie same wymiary, które zrównały zachodnią część prezbiterium z szerokością nawy.

Stan obecny

   Kościół jest dziś usytuowaną w lesie ruiną, pozbawioną dachów, ale zachowującą w całości mury obwodowe. Nie zawaliły się one jeszcze zapewne dzięki XIX-wiecznej renowacji kościoła,  która poza konsolidacją murów, niestety doprowadziła do wymiany większości średniowiecznych ościeży okien. Ruina jest malowniczo porośnięta roślinnością (drzewa rosną nawet w jej wnętrzu), usytuowana z dala od drogi i zabudowań mieszkalnych. Wstęp na teren zabytku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.