Boulston – kościół parafialny

Historia

   Kościół w Boulston o nieznanym dziś wezwaniu  zbudowany został w XIII wieku, a pod koniec średniowiecza nieznacznie powiększony o boczne kaplice z inicjatywy rodu Wogan. W 1843 roku został gruntownie odnowiony w stylistyce wiktoriańskiej (neogotyckiej), lecz pomimo tego w kolejnych latach popadł w zaniedbanie i ostatecznie w ruinę.

Architektura

   Kościół wraz z osadą usytuowano w zakolu rzeki Western Cleddau. Pierwotnie był on typową średniowieczną, wiejską świątynią, składającą się z prostokątnej w planie pojedynczej nawy o wymiarach 11 x 5,6 metra i nieco węższego oraz krótszego prezbiterium po stronie wschodniej, wzniesionego na rzucie prostokąta wielkości 6,1 x 3,6 metra. Obie części łączyły się stosunkowo wąską, ostrołuczną arkadą. Prawdopodobnie w XV wieku od północy i południa zachodnia część prezbiterium powiększona została o dwie płytkie kaplice, czy też wnęki na nagrobki. Otrzymały one takie same wymiary, które zrównały zachodnią część prezbiterium z szerokością nawy.

Stan obecny

   Kościół jest dziś usytuowaną w lesie ruiną, pozbawioną dachów, ale zachowującą w całości mury obwodowe. Nie zawaliły się one jeszcze zapewne dzięki XIX-wiecznej renowacji kościoła,  która poza konsolidacją murów, niestety doprowadziła do wymiany większości średniowiecznych ościeży okien. Ruina jest malowniczo porośnięta roślinnością (drzewa rosną nawet w jej wnętrzu), usytuowana z dala od drogi i zabudowań mieszkalnych. Wstęp na teren zabytku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.