Bosherston – kościół św Michała

Historia

Kościół św Michała w Bosherston został zbudowany pod koniec XIII wieku na miejscu wcześniejszej świątyni. Po raz pierwszy wzmiankowany był źródłowo w 1291 roku. W XV wieku został powiększony poprzez dobudowanie zachodniej wieży i przedłużenie prezbiterium w kierunku wschodnim o jedno przęsło. W 1855 roku został odnowiony przez hrabiego Cawdor z Stackpole Court, na którego ziemiach się znajdował. Dobudowano też wtedy północną zakrystię i południową kruchtę.

Architektura

Kościół został wzniesiony na planie krzyża i składa się z krótkiej, prostokątnej nawy, węższego, prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej, strzelistej, trójpiętrowej wieży po stronie zachodniej oraz małych ramion transeptu od północy i południa. Południowy transept połączony jest ukośnym przejściem z prezbiterium, północne połączenie transeptu nie zachowało się. XIII-wieczne prezbiterium było oryginalnie krótsze o jedno przęsło. Przedłużono je w XV wieku, kiedy to dobudowano także wieżę. Północna zakrystia i południowa kruchta są dodatkami nowożytnymi. Pierwotne normandzkie okna zostały zastąpione w XIX wieku większymi neogotyckimi, oryginalne, wąskie i podłużne otwory okienne zachowały się jedynie w wieży. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się normandzka chrzcielnica, grobowiec księżnej Buckingham w północnym transepcie oraz XIV-wieczny grobowiec nieznanego krzyżowca w południowym transepcie.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego