Bosherston – kościół św Michała

Historia

   Kościół św Michała w Bosherston został zbudowany pod koniec XIII wieku na miejscu wcześniejszej świątyni. Po raz pierwszy wzmiankowany był źródłowo w 1291 roku. W XV wieku został powiększony poprzez dobudowanie zachodniej wieży i przedłużenie prezbiterium w kierunku wschodnim o jedno przęsło. W 1855 roku został odnowiony przez hrabiego Cawdor z Stackpole Court, na którego ziemiach się znajdował. Dobudowano też wtedy północną zakrystię i południową kruchtę.

Architektura

   Kościół został wzniesiony na planie krzyża łacińskiego, składającego się z dość krótkiej, prostokątnej w planie nawy o wymiarach 10 x 5,5 metra, węższego, także prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej, wielkości 6,5 x 4 metry, strzelistej, trójpiętrowej wieży po stronie zachodniej, wzniesionej na planie kwadratu o bokach 4,9 metra, oraz małych ramion transeptu od północy i południa. Południowy transept połączony został ukośnym przejściem z prezbiterium, być może również północne połączenie transeptu pierwotnie łączyło się z północną ścianą prezbiterium. XIII-wieczne prezbiterium było oryginalnie krótsze o jedno przęsło. Przedłużono je w XV wieku, kiedy to dobudowano także wieżę. Wewnątrz kościoła nawę oraz obydwa ramiona transeptu zwieńczono ostrołucznym sklepieniem tunelowym, zasklepiono także pomieszczenie w przyziemiu wieży.

Stan obecny

   Północna zakrystia i południowa kruchta dzisiejszego kościoła są dodatkami nowożytnymi. Pierwotne późnoromańskie okna zostały zastąpione w XIX wieku większymi neogotyckimi, oryginalne, natomiast wąskie i podłużne otwory okienne zachowały się jedynie w wieży. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się normańska chrzcielnica, grobowiec księżnej Buckingham w północnym transepcie oraz XIV-wieczny grobowiec nieznanego krzyżowca w południowym transepcie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St. Michael and All Angel’s Church. A Grade II Listed Building in Stackpole, Pembrokeshire.