Blaenllynfi – zamek

Historia

   Zamek Blaenllynfi, strzegący przełęczy pomiędzy doliną Usk, a Llangorse i Talgarth, zbudowany został w pierwszej ćwierci XIII wieku. W pierwszych latach tamtego stulecia ziemie Brecon i Abergavenny należały do Williama de Braose III, syna Williama de Braose II, który wszedł w ich posiadania za sprawą małżeństwa z córką Milesa Fitzwaltera, earla Hereford. W 1208 roku zostały one skonfiskowane Williamowi III na skutek konfliktu z królem Janem, który przekazał Blaenllynfi swemu lojalnemu stronnikowi Peterowi Fitz Herbertowi. To właśnie Peter między 1208 a 1215 rokiem ufundować miał zamek, jako swą siedzibę i administracyjne centrum nowej baroni, ewentualnie odbudował wówczas zniszczony zamek swego ojca Herberta.
   Pierwsza pisemna wzmianka o zamku odnotowana została w 1215 roku, kiedy to został zdobyty przez walijskie wojska prowadzone przez Gilesa de Braose, biskupa Hereford, a zarazem młodszego syna Williama. Giles zmarł jeszcze w tym samym roku, lecz walkę o odzyskanie dziedzictwa po ojcu kontynuował jego brat Reginald, sprzymierzony z królem Gwynedd, Llywelynem Iorwerthem. Do porozumienia doszło dopiero po śmierci Jana w 1216 roku i koronacji bardziej skłonnego do kompromisu Henryka III, dzięki czemu ród de Braose odzyskał większość swych dóbr, a Blaenllynfi powróciło w ręce Petera Fitz Herberta. Porozumienie Reginalda z Koroną nie było po myśli Llywelyna, który w odwecie zorganizował w 1233 roku najazd na Breconshire i zniszczył szereg zamków, między innymi Blaenllynfi.
   W 1262 roku zamek miał zostać ponownie zdobyty, tym razem przez Llywelyna ap Gruffydda. W rękach Walijczyków pozostawał aż do 1273 roku. W kolejnych latach zamek prawdopodobnie został naprawiony przez kolejnych członków rodu Herbertów, ale mógł ulec spustoszeniu w trakcie walk baronów z Edwardem II i jego niesławnym faworytem, Despenserem młodszym. Inwentarze z 1330 i 1337 roku odnotowały, iż znajdował się w złym stanie i wymagał renowacji. Część z pomieszczeń miała nie nadawać się do zamieszkania, a niektóre wieże miały być bliskie zawalenia. W 1354 roku Blaenllynfi przeszło na ród Mortimerów z Wigmore, a następnie poprzez koligacje małżeńskie trafiło w ręce Korony. Zmiany właścicieli nie spowodowały polepszania sytuacji budowli, która najdalej na początku XVI wieku znajdowała się w stanie opuszczonej ruiny.

Architektura

   Zamek zbudowano w dolinie, na nisko położonym, zabagnionym i podmokłym terenie, na wschód od którego teren wznosił się rozległymi stokami łąk i wrzosowisk. W pobliżu przepływał nieduży strumień, którego wodę wykorzystano do utworzenia dookolnej, nawodnionej fosy, otaczającej zbliżone do prostokąta założenie, wydłużone mniej więcej na linii wschód – zachód. Odpowiedniemu utrzymywaniu poziomu wody służyć miała tama przy północno – wschodnim narożniku zamku.
   Obwarowania i zabudowania zamku wzniesiono z kamienia łączonego głównie gliną a nie zaprawą, co dość szybko przyczyniło się do problemów statycznych i słabej wytrzymałości ścian. Podstawę obrony zamku stanowił obwód muru obronnego o grubości około 1,8 metra, prawdopodobnie wzniesionego na planie pięcioboku, zbliżonego do prostokąta o wymiarach około 50 x 67 metrów, ale ze ściętym narożnikiem południowo – zachodnim. Mur wtórnie usiłowano wzmacniać licznymi przyporami, zwłaszcza po stronie zachodniej i południowej. W jego linii znajdowało się kilka wież: trzy większe czworoboczne (od północnego – zachodu, północy i południowego – wschodu), oraz dwie nieduże obłe (po stronie południowo – zachodniej i wschodniej), prawdopodobnie dobudowane pod koniec XIII wieku. Wraz z tymi ostatnimi zapewne dobudowany został zewnętrzny mur po południowej i wschodniej stronie zamku. Brama wjazdowa na dziedziniec, prawdopodobnie o formie skromnego budynku bramnego, znajdowała się blisko północnego narożnika.
   Wieża północno – zachodnia, usytuowana w narożniku zamku i częściowo wysunięta przed sąsiednie kurtyny, miała w planie wymiary około 17 x 8 metrów. Mogła to być wspominana w 1337 roku „Le Holestour”, czworoboczna wieża o wysokości pięciu kondygnacji. Na południe od niej podkowiasta wieża o średnicy 7,2 metra kontrolowała dwie sąsiednie kurtyny, za sprawą wysunięcia w stronę fosy, przed mur obronny. Narożnik południowo – wschodni stanowiła czworoboczna wieża o wymiarach 10 x 8 metrów, usytuowana pod skosem, a więc czołową stroną ku południowemu – wschodowi. Cylindryczna wieża pośrodku kurtyny wschodniej miała prawdopodobnie cztery kondygnacje i prawie w całości wysunięta była w przedpole. Ostatnia z czworobocznych wież najpewniej znajdowała się w bliskiej odległości od bramy.
   Zabudowania mieszkalne i gospodarcze z pewnością przystawione były do wewnętrznych elewacji muru obronnego. Otaczały one dziedziniec zwłaszcza w części położonej najdalej od bramy, a więc w zachodniej, południowo – zachodniej i północno – zachodniej partii zamku. Przy kurtynie południowej funkcjonował prostokątny budynek o wymiarach 16 x 7 metrów, być może pełniący funkcję auli, a na wschód od niego znajdowała się studnia. Źródła pisane odnotowały także funkcjonowanie „komnaty rycerskiej” z latryną, kuchni, spiżarni, spichrza, piekarni, browaru, kaplicy z piwniczką na wino poniżej i źródła z którego wodę prowadzono rurami spoza murów zamku.

Stan obecny

   Zamek jest dziś mocno zdegradowaną ruiną znajdującą się na silnie porośniętym drzewami i krzakami terenie. Widoczne są głównie relikty murów południowej części założenia, w większości zachowane jedynie na poziomie przyziemia. Ponadto widocznych jest kilka przypór, które okazały się mocniejsze niż mury, które miały podtrzymywać. W najlepszym stanie przetrwał krótki odcinek południowo – wschodniej kurtyny muru, widoczny obecnie do poziomu dawnego chodnika straży. Relikty zamku znajdują się na prywatnej posesji, ale są udostępnione dla zwiedzających.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Davis P.R., Forgotten Castles of Wales and the Marches, Eardisley 2021.
Salter M., The castles of Mid Wales, Malvern 2001.