Begelly – kościół św Marii

Historia

Kościół w Begelly został wzniesiony w XIII wieku, początkowo pod wezwaniem św. Bugaila. Prawdopodobnie jeszcze w okresie średniowiecza był rozbudowywany i powiększany. W XIX wieku przeszedł gruntowną restaurację w trakcie której naprawiono dachy  i zrekonstruowano zniszczone portale drzwiowe i okienne.

Architektura

Kościół składa się podłużnej, prostokątnej nawy i krótszego prezbiterium zakończonego od strony wschodniej ścianą prostą. Zachodnią stronę zajmuje zwieńczona krenelażem strzelista wieża o wysokości 21,5 metra i trzech kondygnacjach. W północno – wschodnim narożniku posiada ona wieżyczkę z klatką schodową zaopatrzoną w 105 schodów. Od południa dostawiono dwa aneksy, jeden pełniący rolę kruchty, a drugi zakrystii. Od strony północnej na wysokości prezbiterium i częściowo nawy dostawiona została druga nawa na planie prostokąta. Wewnątrz łuk tęczowy jest wysoki i ostro zakończony, a na zachód od niego zachowały się dwa wsporniki, pierwotnie podtrzymujące piętrowe lektorium. Na południowej ścianie znajduje się również pięć konsol, które wcześniej wspierały drewnianą więźbę dachową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary’s church, Begelly.