Begelly – kościół św Marii

Historia

   Kościół w Begelly został wzniesiony w XIII wieku, początkowo pod wezwaniem św. Bugaila, co w języku celtyckim oznacza “pasterza” i prawdopodobnie było uhonorowaniem fundatora lub Chrystusa. Zapewne jeszcze w okresie średniowiecza kościół był rozbudowywany i powiększany. W 1886 roku miał się znajdować w bardzo złym stanie, dlatego przeszedł gruntowną restaurację, w trakcie której naprawiono dachy  i zrekonstruowano zniszczone portale drzwiowe i okienne.

Architektura

   Kościół składał się podłużnej, prostokątnej nawy i krótszego prezbiterium zakończonego od strony wschodniej ścianą prostą. Zachodnią stronę zajęła zwieńczona krenelażem strzelista wieża o wysokości 21,5 metra i trzech kondygnacjach. W północno – wschodnim narożniku otrzymała ona wieżyczkę z klatką schodową zaopatrzoną w 105 schodów. Od południa dostawiono dwa aneksy, jeden pełniący pierwotnie rolę kruchty, a drugi kaplicy. Od strony północnej na wysokości prezbiterium i częściowo nawy dostawiona została druga nawa na planie prostokąta. Otwarto ją na nawę jedną arkadą, a na prezbiterium dwoma arkadami. Odgradzający prezbiterium od nawy łuk tęczowy otrzymał dużą wysokość i ostre zakończenie, a na zachód od niego umieszczono dwa wsporniki, pierwotnie podtrzymujące piętrowe lektorium. Na południowej ścianie znalazło się również pięć konsol, które wcześniej wspierały drewnianą więźbę dachową. Jedynie przestrzeń pod wieżą przykryta została sklepieniem

Stan obecny

   Zachowany do dziś kościół poza wieżą przeszedł gruntowną wiktoriańską renowację, dlatego posiada obecnie w dużej części średniowieczne mury, ale większość detali architektonicznych została wymieniona bądź odnowiona. W kościele na półkach w ramach małej ekspozycji ustawiono kilkanaście rzeźbionych kamieni, prawdopodobnie pochodzących z XV wieku (np. wymontowane maswerki, kamienie zdobione pięciolistnymi kwiatami).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary’s church, Begelly.
Strona internetowa stmaryschurchbegelly.org.uk, History.