Begelly – kościół św Marii

Historia

Kościół w Begelly został wzniesiony w XIII wieku, początkowo pod wezwaniem św. Bugaila. Prawdopodobnie jeszcze w okresie średniowiecza był rozbudowywany i powiększany. W XIX wieku przeszedł gruntowną restaurację w trakcie której naprawiono dachy  i zrekonstruowano zniszczone portale drzwiowe i okienne.

Architektura

Kościół składa się podłużnej, prostokątnej nawy i krótszego prezbiterium zakończonego od strony wschodniej ścianą prostą. Zachodnią stronę zajmuje zwieńczona krenelażem strzelista wieża o wysokości 21,5 metra. Od południa dostawiono dwa aneksy, jeden pełniący rolę kruchty, a drugi zakrystii. Od strony północnej na wysokości prezbiterium i częściowo nawy dostawiona została druga nawa na planie prostokąta.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego