Bedwellty – kościół św Sannana

Historia

   Kościół w Bedwellty konsekrowano pod imieniem św. Sannana, iryjskiego świętego zmarłego w 544 roku, dlatego być może początki pierwszej świątyni w tym miejscu sięgały jeszcze bardzo wczesnego średniowiecza. Murowany kościół zbudowany został w Bedwellty w XIII wieku, i przez trzy kolejne stulecia sukcesywnie był powiększany. W latach 1858-1859 przeprowadzono gruntowną renowację jego korpusu nawowego, a w latach 1903-1905 odnowiono prezbiterium, wznosząc jednocześnie zakrystię.

Architektura

   Kościół św. Sannana w okresie późnego średniowiecza uzyskał bardzo nietypowy układ. Składał się mianowicie z pięcioprzęsłowego korpusu o dwóch nawach równej długości i szerokości, połączonych na wschodzie krótkim, ale bardzo szerokim, czworobocznym prezbiterium, które połączono zarówno z nawą północną jak i południową. Symetrię tego założenia zaburzyła czworoboczna wieża, usytuowana w XVI wieku na przedłużeniu nawy południowej po stronie zachodniej. Wieżę zaopatrzono w ryzalit po stronie północnej mieszczący klatkę schodową, a wewnątrz w kruchtę, otwartą na nawę arkadą o XIV-wiecznej formie (musiałaby więc na miejscu obecnej wieży funkcjonować nieznana starsza wieża).

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego swój uzyskany na skutek wielokrotnych średniowiecznych przekształceń nietypowy układ, z bryłą powiększoną w okresie nowożytnym jedynie przez zakrystię po stronie północnej i kruchtę od południa (przy czym ta ostatnia nie odbiega stylistycznie od reszty budowli, zwłaszcza po pobieleniu jej elewacji w ostatnich latach). W obu nawach zachowały się XV-wieczne okna (choć odnawiane w XIX wieku), a w nawie północnej średniowieczna kolebka.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Sannan A Grade II* Listed Building in Bargoed, Caerphilly.