Barry – zamek

Historia

Pierwotny, drewniany normański zamek został wzniesiony w XIII wieku przez ród de Barry.  Pod koniec XIII wieku zbudowano w jego obrębie dwa pierwsze kamienne budynki: północno – wschodni i północno zachodni oraz mur obronny. Tak wyglądający zamek został zaatakowany i poważnie zniszczony w 1316 roku podczas rewolty Llywelyna Brena przeciwko angielskiemu królowi Edwardowi II. Wkrótce Jan de Barry przeprowadził naprawy i dokonał rozbudowy: dodano południową dużą halę i wieżę bramną. Już w XVI stuleciu zamek był ponownie w ruinie, użytkowana była jedynie wieża bramna z pomieszczeniem na piętrze. W XVIII stuleciu po prawdopodobnie krótkotrwałym użytkowaniu w czasie wojny domowej z XVII wieku, zamek został został w całości porzucony i w większości rozebrany.

Architektura

Zamek z końca XIII wieku posiadał dwa kamienne narożne budynki: północno – wschodni i północno zachodni, połączone czworokątnym dziedzińcem i otoczone murem obronnym. W XIV wieku składał się z kamiennego obwodu murów obronnych, budynku z wielką salą i wieży bramnej po południowej stronie oraz z dwóch starszych budynków mieszkalnych. Wjazd prowadził przez ostrołukowy portal z broną, podwójne drzwi i most zwodzony. Powyżej znajdowało się małe pomieszczenie z ostrołukowym, gotyckim oknem; być może służyło ono jako kaplica. Schody na piętro wieży bramnej umieszczone były w południowo – wschodnim rogu w pomieszczeniu z otworem strzelczym, a pomieszczenie na górze skomunikowane było z sąsiadującym obok budynkiem wielkiej sali. W budynku tym główna sala znajdowała się na pierwszym piętrze i była ogrzewana kominkiem na północnej ścianie. Strop składał się z płasko ułożonych drewnianych belek, ułożonych na kamiennych wspornikach. W południowo-wschodnim narożniku znajdowały się wąskie schody w grubości muru prowadzące na ganek obronny murów. W narożniku południowo-zachodnim zamku znajdowała się niewielka wieża.

Stan obecny

Do czasów współczesnych w najlepszym stanie zachował się fragment wieży bramnej z ostrołukowym portalem i gotyckim oknem powyżej. Pomniejsze fragmenty murów przetrwały po stronie północnej i wschodniej, gdzie widoczny jest również otwór strzelczy. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Strona insternetowa gatehouse-gazetteer.info, Barry Castle.