Angle – kościół św Marii

Historia

   Obecny kościół  św. Marii pochodzi z końca XIII lub początku XIV wieku. Wiadomo że na początku XIII wieku plebanem Angle był Gerald z Walii. Musiał on wówczas interweniować w sporze, ponieważ niektórzy parafianie odmówili zapłaty dziesięciny. W tym czasie większość ludności wioski była Flamandami, sprowadzonymi przez Wilhelma Zdobywcę. Flamandowie po północnej stronie portu byli zwolnieni z oddawania wełny jako dziesięciny, lecz ci którzy nie zostali zwolnieni, odmówili zapłaty należności i zostali następnie ekskomunikowani.
   W XIX wieku kościół przeszedł gruntowną wiktoriańską renowację. W jej trakcie z powodu opłakanego stanu, rozebrano południowe ramię transeptu.
 

Architektura

   Kościół wzniesiony w XIV wieku na planie krzyża składał się z prezbiterium, nawy, północnego ramienia transeptu i kruchty. Pierwotnie do świątyni przylegało także nieistniejące już południowe ramię transeptu. Zachodnią wieżę zbudowano pod koniec XV wieku lub około 1500 roku. W jej południowo – zachodniej części umieszczono klatkę schodową, a całość zwieńczono parapetem i krenelażem na wystających wspornikach. Z pierwotnego wyposażenia kościoła zachowała się normańska chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa monktonrectorialbenefice.org.uk, St Mary the Virgin, Angle.