Angle – kościół św Marii

Historia

   Kościół  św. Marii w Angle zbudowany został pod koniec XIII lub początku XIV wieku. Wiadomo że na początku XIII stulecia plebanem w Angle był Gerald z Walii, mnich, kronikarz, lingwista i pisarz. Musiał on wówczas interweniować w sporze, ponieważ niektórzy parafianie odmówili zapłaty dziesięciny. W tym czasie większość ludności wioski była pochodzenia flamandzkiego, sprowadzona przez Wilhelma Zdobywcę. Flamandowie po północnej stronie portu byli zwolnieni z oddawania wełny jako dziesięciny, lecz ci którzy nie zostali zwolnieni, odmówili zapłaty należności i zostali następnie ekskomunikowani. W XIX wieku kościół przeszedł gruntowną wiktoriańską renowację. W jej trakcie z powodu opłakanego stanu, rozebrano południowe ramię transeptu.
 

Architektura

   Kościół z XIV wieku wzniesiony został na planie krzyża łacińskiego. Składał się z pojedynczej nawy, prezbiterium po stronie wschodniej, północnego i południowego ramienia transeptu oraz kruchty. Usytuowaną po stronie zachodniej czworoboczną wieżę zbudowano pod koniec XV wieku lub około 1500 roku. W jej południowo – zachodniej części umieszczono klatkę schodową, a całość zwieńczono parapetem i krenelażem na wystających wspornikach.

Stan obecny

   Południowa ściana nawy, prezbiterium i kruchta dzisiejszego kościoła są efektem gruntownej przebudowy i renowacji z czasów wiktoriańskich. Pierwotnie do świątyni przylegało także nieistniejące już południowe ramię transeptu. Ze średniowiecznego wyposażenia kościoła zachowała się jedynie romańska chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa monktonrectorialbenefice.org.uk, St Mary the Virgin, Angle.