Angle – kościół św Marii

Historia

   Kościół  św. Marii w Angle zbudowany został pod koniec XIII lub początku XIV wieku. Wiadomo że na początku XIII stulecia plebanem w Angle był Gerald z Walii, mnich, kronikarz, lingwista i pisarz. Musiał on wówczas interweniować w sporze, ponieważ niektórzy parafianie odmówili zapłaty dziesięciny. W tym czasie większość ludności wioski była pochodzenia flamandzkiego, sprowadzona przez Wilhelma Zdobywcę. Flamandowie po północnej stronie portu byli zwolnieni z oddawania wełny jako dziesięciny, lecz ci którzy nie zostali zwolnieni, odmówili zapłaty należności i zostali następnie ekskomunikowani. W XIX wieku kościół przeszedł gruntowną wiktoriańską renowację. W jej trakcie z powodu opłakanego stanu, rozebrano południowe ramię transeptu.
 

Architektura

   Kościół z XIV wieku wzniesiony został na planie krzyża łacińskiego. Składał się z pojedynczej nawy o wymiarach 15,2 x 6,1 metrów, prezbiterium po stronie wschodniej wielkości 9,1 x 4,5 metra, północnego i południowego ramienia transeptu oraz kruchty. Usytuowaną po stronie zachodniej czworoboczną wieżę zbudowano pod koniec XV wieku lub około 1500 roku. W jej południowo – zachodniej części umieszczono klatkę schodową, a całość zwieńczono parapetem i krenelażem na wystających wspornikach. Przykryte sklepieniem kolebkowym przyziemie wieży otwarto na nawę ostrołuczną arkadą, także prezbiterium od nawy oddzielała arkada tęczy.

Stan obecny

   Południowa ściana nawy, prezbiterium i kruchta dzisiejszego kościoła są efektem gruntownej przebudowy i renowacji z czasów wiktoriańskich. Pierwotnie do świątyni przylegało także nieistniejące już południowe ramię transeptu. Ze średniowiecznego wyposażenia kościoła zachowała się jedynie romańska chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.

Strona internetowa monktonrectorialbenefice.org.uk, St Mary the Virgin, Angle.